مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی (MRS) - همکاران دفتر نشریه