با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر انتقال دانش ضمنی (مورد مطالعه: کارکنان فرمانداری ساوه و زرندیه)

محمدمهدی مهتدی؛ مریم نادری

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) ، آذر 1399، ، صفحه 69-78

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.60441.1478

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت موضوع دانش ضمنی در سازمان و ضرورت شناسایی و کاربست راهکارهای مناسب برای جریان یافتن این نوع دانش در سازمان و میان کارکنان، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر انتقال دانش ضمنی میان کارکنان سازمان‌­ها است. سازمان مورد مطالعه این پژوهش، فرمانداری ساوه و زرندیه است.روش­‌شناسی: روش ...  بیشتر

مدیریت دانش
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه یادگیری دوسوتوانی و انتقال دانش (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ‌آزاد اسلامی و پیام نور)

سلیمان احمدزاده؛ محمد عثمانی؛ شهناز اسماعیل‌زاده

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، ، صفحه 69-80

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.49848.1406

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه یادگیری دوسوتوانی و تأثیر آن بر انتقال دانش در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه است. روش­‌شناسی: این پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی – توصیفی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی و پیام نور ارومیه و مهاباد به تعداد ...  بیشتر

مدیریت دانش
ارائه مدل انتقال دانش در مراکز رشد دانشگاهی

مهدی فرمانی؛ ابوالفضل خسروی؛ نوید شفیعی؛ محمد عربی؛ محمدرضا محمدخانی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، ، صفحه 63-80

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.51990.1419

چکیده
  هدف: انتقال دانش فرآیندی است که از آن به‌عنوان قلب مدیریت دانش یاد می­‌شود چرا که کارکرد مؤثر آن در سازمان‌­ها موجب بازتولید دانش درزمینه‌های جدید و نوآوری خواهد گردید. این مفهوم در زمینه­‌های آموزشی، به‌ویژه دانشگاه­ها که مهد تولید دانش بوده و به‌عنوان چشمه­‌های انتقال دانش شناخته شده­اند؛ از شرایط منحصربه‌فردی ...  بیشتر

بررسی میزان تأثیر انگیزاننده‌های مؤثر بر تسریع روند پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان از دیدگاه کارکنان این شرکت
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 26-38

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر انگیزاننده‌های مؤثر بر تسریع روند پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان از دیدگاه کارکنان این شرکت انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و جامعه پژوهش تمام مدیران و کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان با تحصیلات دیپلم و بالاتر بود. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و ...  بیشتر