باسمه تعالی

فصلنامه «مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی» در راستای بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های پژوهشگران و کتابداران کشور  که در عرصه مدیریت اطلاعات و  دانش فعالیت می‌کنند، با دریافت مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده است. 

=====================================================

تذکر مهم: لازم به توضیح است که مقالات قبل از ارسال به داوری، از لحاظ ساختاری مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورت مطابقت با ساختار مورد نظر در فرایند داوری قرار خواهند گرفت. بنابراین خواهشمند است مطابق با فایل اصلی مقاله و فایل مشخصات نویسندگان، نسبت به انجام تنظیمات مورد نظر دقت لازم صورت گیرد. 

- فایل اصلی مقاله

- فایل مشخصات نویسندگان

- فایل  تعهد اخلاقی

شماره جاری: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1398، صفحه 11-90