پایگاه نشریات ادواری ایران

با سلام خدمت تمامی همراهان گرامی.

مجله مدیریت اطلاعات و دانش شناسی در پایگاه  نشریات ادواری ایران (مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری) به آدرس زیر نمایه می گردد.