مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی (MRS) - اخبار و اعلانات