مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی (MRS) - واژه نامه اختصاصی