دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، زمستان 1395، صفحه 1-126 
2. استفاده از روش بازخورد 360 درجه برای ارزیابی عملکرد کتابداران دانشگاهی

صفحه 21-32

اورانوس تاج‌الدینی؛ سپیده ایرانمنش؛ علی سادات موسوی