با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

فصلنامه «مدیریت منابع و خدمات اطلاعاتی» در راستای ، بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های پژوهشگران و کتابداران کشور که در عرصه تمام جنبه‌های مدیریت منابع اطلاعاتی در محیط‌های سنتی و مجازی را منتشر می کند و  مقالات پژوهشگران و متخصصان علاقمند به پیشبرد توسعه نظری و عملی مدیریت منابع و خدمات اطلاعاتی را پذیرا است.این نشریه در سال 1392 با پیگیری‌های آقای دکتر افشین موسوی چلک به عنوان سردبیر، آقای دکتر سعید غفاری به عنوان مدیر مسئول و خانم دکتر زیبا محمدزاده  به عنوان مدیر داخلی فصلنامه موفق به اخذ مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. دبیرخانه این فصلنامه در حال حاضر در دانشگاه پیام نور استان قم قرار دارد.