با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 580
تعداد پذیرش 138
تعداد عدم پذیرش 275

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 239
تعداد مشاهده مقاله 225065
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 148407
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 207 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 113 روز