با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 549
تعداد پذیرش 134
تعداد عدم پذیرش 259

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 235
تعداد مشاهده مقاله 207896
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 138377
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 209 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 117 روز