با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

 

نام داور

سمت / سازمان

اباذری

زهرا

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

اصنافی

امیررضا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

امیرخانی

امیرحسین

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

باقری‌فر

سپیده

کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور مشهد، مشهد، ایران.

بیرانوند

علی

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

پازوکی

فاطمه

دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و راونشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

پاکدامن نائینی

مریم

دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور مشهد، مشهد، ایران.

پشوتنی زاده

میترا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

پوراحمد

علی اکبر

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، تهران، ایران.

تاج‌الدینی

اورانوس

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران.

توکلی زاده راوری

محمد

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی ،  دانشگاه یزد، یزد، ایران.

جعفری

محمد باقر

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت،  دانشگاه تهران، تهران، ایران.

جوکار

طاهره

دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور شیراز، شیراز، ایران.

حاجی زین العابدینی

محسن

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،   دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

حریری

نجلا

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

حسن زاده

محمد

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

حمیدی

علی

استادیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی بوشهر، بوشهر، ایران.

خاصه

علی‌اکبر

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی‏‏، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.  

خسروی

عبدالرسول

دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی بوشهر، بوشهر، ایران.

داستانی

میثم

کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

درویش

حسن

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

دلقندی

فائزه

مربی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی‏‏، دانشگاه پیام‌نور سبزوار، سبزوار، ایران.  

رجب زاده

آرمین

مربی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

رحیمی

صالح

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

زره‌ساز

محمد

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

ستوده

هاجر

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

سلامی

مریم

استادیار،  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

سهیلی

فرامرز

دانشیار،  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

شریف‌مقدم

هادی

دانشیار،  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

شعبانی

احمد

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

شهبازی

مهری

مربی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی‏‏، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.  

صادقی

تورج

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

ضیایی

ثریا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور مشهد، مشهد، ایران.

عاصمی

عاصفه

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

علائی آرانی

محمد

 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

غفاری

سعید

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

غیوری

زینب

دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و راونشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

قاضی زاده

حمید

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

قانع

محمدرضا

دانشیار، گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.

قیاسی

میترا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

کیانی

حسن

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

محمدی استانی

مرتضی

دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

مختاری

حیدر

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام‌نور گلستان، گرگان، ایران.

مطلبی

داریوش

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاردگار امام (ره)، شهر ری، ایران.

معصومی

لیلا

کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

منصوری

علی

استادیار،  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

میرحسینی

زهره

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

نورمحمدی

حمزه علی

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

نوکاریزی

محسن

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

یمین‌فیروز

موسی

دکتری، گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه  علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.