با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور؛ رئیس اداره موزه دیجیتال آستان قدس رضوی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

وبگاه کتابخانه‌ها به‌عنوان دروازه‌ای علمی برای برقراری ارتباط با پژوهشگران و اهل مطالعه عمل می‌کند و زمانی این وبگاه‌ها می‌تواند پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی آن‌ها باشد که دارای معماری اطلاعات مطلوب باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی وبگاه کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی براساس شاخص‌های معماری اطلاعات است. روش انجام پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است و از سیاهه وارسی جهت تحلیل سیستم سازمان‌دهی، سیستم برچسب‌زنی، سیستم پیمایش و سیستم جستجو وبگاه با توجه به لایه‌های سه‌گانه معماری اطلاعات (محتوا، کاربر و بافت) استفاده گردید.  نتایج حاصل از سیاهه وارسی نشان داد که وبگاه کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی امتیاز 23 از 37 در قسمت سازمان‌دهی، امتیاز 44 از 57 در برچسب‌زنی، امتیاز 55 از 78 در پیمایش و امتیاز 26 از 46 در جستجو کسب کرده است؛ برای افزایش میزان رضایت کاربران و کارایی وبگاه‌ها نیاز به پیاده‌سازی کامل اصول معماری اطلاعات در طراحی آن‌ها است؛ این پژوهش می‌تواند با شناسایی نقاط ضعف و قوت وبگاه، منبعی مناسب برای برنامه‌ریزی در خصوص بهینه‌سازی معماری وبگاه باشد. این تحقیق تلاش دارد تا با ارائه ارزیابی نظام‌مند وبگاه کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به بیان نکات ضعف و قوت این وبگاه و میزان کارایی آن بپردازد. براساس یافته‌های پژوهش وبگاه در مؤلفه سیستم‌های سازمان‌دهی، برچسب‌زنی و پیمایش به ترتیب با کسب 62%، 77% و 70% امتیاز در وضعیت خوب قرارگرفته است؛ ضعف‌های طرح سازمان‌دهی بیشتر از نوع ساختار سازمان‌دهی بود. نداشتن طرح‌های جغرافیایی، مخاطب محور و بر مبنای چارت سازمانی و عدم پشتیبانی از رده‌بندی اجتماعی از مهم‌ترین ضعف‌های سیستم سازمان‌دهی وبگاه است. عدم استفاده از برچسب‌های ترتیبی از مهم‌ترین ضعف سیستم برچسب‌زنی بود؛ عدم پیاده‌سازی سیستم پیمایش محلی و نقشه سایت از ضعف‌های سیستم پیمایش است. سیستم جستجو با کسب 56% امتیاز در وضعیت متوسط قرارگرفته و عدم قابلیت های اصلاح اشتباه‌های نوشتاری در پرسمان ورودی، حذف کلمات توقف، یافتن کلمات با تلفظ مشابه با پرسمان ورودی، یافتن کلمات با ریشه مشابه با پرسمان ورودی، رتبه‌بندی نتایج جستجو، شناسایی نتایج براساس مرتبط بودن رتبه‌بندی برخی از ضعف‌های سیستم جستجو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Information Architecture of Astan Qods Razavi Digital Library Website

نویسندگان [English]

  • Mahdi Karimi 1
  • Afshin Mousavi Chelak 2

1 Ph.D. Candidate, Department of knowledge & Information Science, Payame Noor University; Director of the digital museum of Astan Quds Razavi, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of knowledge & Information Science, Payame Noor University, Iran.

چکیده [English]

Background and purpose: The library website acts as a scientific gateway to communicate with researchers and students, and these websites can meet their information needs if they have the desired information architecture. The purpose of the current research is to evaluate the website of Astan Quds Razavi Digital Library based on information architecture indicators. The research method is applied and descriptive, and the checklist was used to analyze the organization system, tagging system, navigation system, and search system of the website according to the three layers of the information architecture (content, user, and context). The results of the inspection lists showed that the Astan Quds Razavi Digital Library website scored 23 out of 37 points in the organization section, 44 out of 57 points in tagging, 55 out of 78 points in navigation, 26 out of 46 searches; To increase the level of user satisfaction and the efficiency of websites, it is necessary to fully implement the principles of information architecture in their design; By identifying the weak and strong points of the website, this research can be a suitable source for planning regarding the optimization of the website architecture. This research tries to express the weaknesses and strengths of this website and its effectiveness by providing a systematic evaluation of a case study for the Astan Quds Razavi Digital Library website. According to the findings of the research, the website is in good condition with 62%, 77%, and 70% points respectively in the components of organization, labeling, and navigation systems; The weaknesses of the organization plan were more than the type of organization structure. The lack of geographic, audience-oriented, and organizational chart-based plans and the lack of support for social classification are among the most important weaknesses of the website organization system. Not using sequential labels was one of the most important weaknesses of the labeling system; Failure to implement the local navigation system and site map is one of the weaknesses of the navigation system. With 56% points, the search system is in an average condition and cannot correct typos in the input query, remove stop words, find words with the same pronunciation as the input query, find words with the same string as the input query, and rank the search results. The identification of the results based on the relevance of the ranking is one of the weaknesses of the search system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Architecture
  • Astan Quds Razavi Digital Library
  • Website Evaluation
استادزاده مهربانی، بهاره و محمدی استانی، مرتضی (1396). ارزیابی وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی ایران براساس WQET. پژوهش‌های کتابخانه‌های دیجیتالی و هوشمند، 4(3)، 63-76.
العکار، عمادالدین ناظم عبید و جعفرزاده کرمانی، زهرا (1402). بررسی میزان رضایت کاربران از کارایی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 13(1)، 79-62.
باب‌الحوائجی، فهیمه؛ هراتی‌زاده، ساینا و طاهری لطفی، شهرزاد (1395). ارزیابی وب‌سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه کاربران. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 5(1-2)، 37-52.
بابایی، پریناز و صدیقی، امیرحسین (۱۳۹۹). ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۲۳(۲)، ۸۶-۱۱۶.
باقری نسب، فریده (1390). بررسی و رتبه‌بندی وب‌سایت‌های فارسی مذهب شیعه با استفاده از معیارهای سیلبرگ، اس. ام. آر. تی؛ و اَکشن فور هلس. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۷(۲)، ۳۰۵-۳۳۶.
جعفری بهنام، زهرا و اصنافی، امیررضا (1396). ارزیابی وب پورتال‌های کتابخانه‌های عمومی مستقر در استان تهران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 23(3)، 363-335.
 حمدی‌پور، افشین (1390). ارزیابی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ارائه پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت آن‌ها. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(2)، 176-188.
خواجه درگی، نجمه و دخت عصمتی، محدثه (1395). ارزیابی کیفیت وب‌سایت کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی آن‌ها بر مبنای نظام استنتاج فازی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2(2)، 80-100.
دانیالی، سمیرا و صدیقی، امیرحسین (1400). ارزیابی معماری اطلاعات وبگاه دانشگاه تهران. تعامل انسان و اطلاعات، ۸ (۲)، 1-11.
دولانی، عباس (1396). تأثیر کیفیت طراحی وب‌سایت‌های بانک‌ها بر عملکرد مشتریان. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 20(4)، 128-149.
صدیقی، امیرحسین (1400). ارائه چارچوبی برای ارزیابی وبگاه‌ها از منظر معماری اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 36(4)، 995-1030.
علی بیک، محمدرضا؛ جمشیدی اورک، روح‌انگیز؛ حاجی زین‌العابدینی، محسن و پاشازاده، فریبا (1390). ارزیابی کیفی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران با استفاده از روش «وب کیو ای ام (WebQEM)». مدیریت سلامت، 14(43)، 63-76.
غلامی، طاهره (1402). ارزیابی معماری وبگاه دانشگاه قم از منظر معماری اطلاعات. علوم و فنون مدیریت اطلاعات. (در دست انتشار)
غریبه نیازی، منیره؛ کربلاآقایی کامران، معصومه و غائبی، امیر (1395). ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (مجله علوم تربیتی و روانشناسی)، 8(1)، 63-78.
قویدل، سمیه؛ صدیقی، امیرحسین. (1399). فراروش سازمان نگر معماری اطلاعات در وبگاه سازمانی مطالعه موردی: وبگاه سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. تعامل انسان و اطلاعات، ۷ (۲)،32-44.
کریمی، مهدی و سلامی، مریم (1401). بررسی میزان کاربرد مؤلفه‌های سایبرنتیک در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. پژوهش‌های کتابخانه‌های دیجیتالی و هوشمند، 9(3)، 22-11.
کریمی، مهدی (1400). کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی؛ امکانات، قابلیت‌ها و ویژگی‌ها. شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها. موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 13(50-51)، 5-31.
کریمی، مهدی (1396). کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی: کارکردها و ملزومات. مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
مروتی، مرضیه و صدیقی، امیرحسین (1398). ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات در سال 1398. مدیریت اطلاعات سلامت، 16(6)، 308-313.
مهدی‌پور، اعظم و هاشم‌زاده، محمدجواد (1391). معماری اطلاعات در مجله‌های الکترونیکی علمی- پژوهشی تمام متن حوزه علوم انسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 16(2)، 35-60.
میرحیدری، مریم السادات و غفوری، محبوبه (1397). ارزیابی وب‌سایت‌های نشریات تخصصی و علمی حوزه مطالعات ایران‌شناسی. فصلنامه فرانما، 3، 20-30.
نعمتی انارکی، لیلا؛ سیدان، سید احسان و نجات‌بخش، فاطمه (1396). ارزیابی وب‌سایت‌های فارسی حوزه طب ایرانی- اسلامی بر اساس مقیاس WebMedQual. مدیریت اطلاعات سلامت، 14(2)، 78-83.
نوروزی، یعقوب و زابلی دهنوی، راحیل (1395). ارزیابی کیفی وب‌گاه‌های کتابخانه‌های دانشگاهی: موردمطالعه کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مادر وزارت علوم. تحقیقات و فناوری. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2(3)، 103-124.
Bledsoe, S. M. (2014). An Analysis of the Information Architecture of New Zealand Tertiary Library Websites (Doctoral dissertation, Open Access Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington).
Brinck, T., Gergle, D., & Wood, S. D. (2001). Usability for the web: Designing web sites that work. Elsevier.
Crawford, W. (2005). Contemplation and content: getting under their skins. EContent28(3), 43-43.
Gullikson, S. Blades, R. Bragdon, M. McKibbon, S. Sparling, M. & Toms, E. G. (1999). The impact of information architecture on academic web site usability. The Electronic Library, 17(5), 293-304.
Harpel-Burk, P. (2006). Medium-sized universities connect to their libraries: Links on university home pages and user group pages. Information technology and libraries, 25(1), 12-23.
Hasan, L. (2009). Usability evaluation framework for e-commerce websites in developing countries (Doctoral dissertation, Loughborough University).
Jeffcoat King, H., & Jannik, C. M. (2005). Redesigning for usability: information architecture and usability testing for Georgia Tech Library's website. OCLC Systems & Services: International digital library perspectives21(3), 235-243.
Krug, S. (2000). Don't make me think!: a common sense approach to Web usability. Pearson Education India.
Marincas, D. A. (2007). Web Site Projects Evaluation: A Case Study of Romanian Faculties of Economics Web Sites. Journal of Applied Quantitative Methods, 2(3), 289-301.
Mohamed, M. A. (2023). Information Architecture for Websites of Libraries and Information Departments in Egyptian Universities: An Evaluation Study. The International Journal of Informatics, Media and Communication Technology, (Articles in Press).
Morville, P., & Rosenfeld, L. (2006). Information architecture for the World Wide Web: Designing large-scale web sites. "O'Reilly Media, Inc".
Morville, P. Rosenfeld, L. B. & Arango, J. (2015). Information Architecture for the web and beyond. (No Title).
Nielsen, J. (2000a). Designing web usability: the practice of simplicity. Indianapolis, Indiana USA: New Riders.
Nurcahyanti, W. E. (2014, November). Information architecture assessment of BPS headquarter official website. In 2014 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI) (pp. 177-182). IEEE.
Open Education Database (OEDB). (2023). 20 Libraries That Changed the Word. Availablefrom:URL: https://oedb.org/ilibrarian/25-libraries-that-changed-the-world.
Resnick, M. L. & Sanchez, J. (2004). Effects of organizational scheme and labeling on task performance in product-centered and user-centered retail web sites. Human factors, 46(1), 104-117.
Rosenfeld, L. (2006). Introduction: IA in one slide. Enterprise Information Architecture. Fall 2006, Chicago, Illinois. Slide 5of 266. [Online]. Available: ttp://louisrosenfeld.com/presentations/0606-RosenfeldEIA.ppt [2023, Nov 2]
Shrestha, D. Wenan, T. Rajkarnikar, N. Shrestha, D. & Jeong, S. R. (2021). Study and evaluation of tourism websites based on user perspective. Journal of Internet Computing and Services, 22(4), 65-82.
Tony, B. 2004. Enterprise information architecture. EContent. 27(5). [Electronic]. Available from EBSCOHost: Search Premier at http://www.lib.uct.ac.za/datahosts.htm [2023, Nov 2]
website. OCLC systems and services. 21(3), 235-243. [Online]. Available:
http://www.emeraldinsight.com [2023, Nov 1]