با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نویسندگان

1 استایار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.30473/mrs.2023.10972

چکیده

حضور گیاهان در پیرامون ما فواید بسیار دارد ازجمله کاهش استرس و ایجاد انرژی مثبت در محیط کار. لیکن در شرایط پر دغدغه کنونی که تمام افراد و سازمان‌ها را درگیر خود کرده است توجه به محیط‌زیست و شرایط نگهداری و رسیدگی به آن‌ها موضوعی دشوار شده است. از طرفی نگهداری گیاهان و تعیین شرایط مطلوب نگهداری آنان نیاز به‌صرف وقت، هزینه و دانش فراوان دارد. اینترنت اشیا برای تمامی اشیای بی‌جان، هویت دیجیتالی می‌سازد و با حسگرهای خود، به گردآوری اطلاعات می‌پردازد و این اطلاعات را در هر زمان و مکانی با اشیا و اشخاص مناسب به اشتراک می‌گذارد تا اقدامات لازم انجام شود؛ ازاین‌رو استفاده از اینترنت اشیا در کتابخانه سبز می‌تواند مشکل وقت و دانش افراد را در نگهداری و ایجاد محیطی سبز و شاداب برطرف کند و در رسالت بالقوه و بالفعل خود مؤثر واقع شود. شناسایی کاربردهای کاربرد اینترنت اشیا برای رشد و نگهداری گیاهان در کتابخانه سبز روش‌شناسی در این پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه‌ای برای گردآوری و تکمیل اطلاعات استفاده شده است. یافته‌ها در پژوهش به کاربرد اینترنت اشیا در کتابخانه سبز برای تعیین مؤلفه‌های مختلف گیاهان پرداخته ‌شده ‌است و در انتها به مزیت‌ها و چالش‌هایی که پیاده‌سازی اینترنت اشیا در کتابخانه سبز با آن روبه‌رو است، اشاره ‌شده ‌است. اینترنت اشیا در واقع به فراهم کردن بهترین شرایط برای گیاهان، کمترین آسیب به محیط‌زیست در حالی که به منابع کتابخانه‌ای و افراد استفاده‌کننده کمترین صدمه‌ای وارد شود، می‌پردازد اما با این حال، پیاده‌سازی آن چالش‌هایی از قبیل هزینه، فقدان دانش کافی، تداخل، قابلیت اطمینان، امنیت و حفظ حریم خصوصی و پوشش شبکه ناکافی و سرعت‌پایین اینترنت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Internet of Things for the Growth and Maintenance of Plants in the Green Library

نویسندگان [English]

  • Mohsen Haji Zeinolabedini 1
  • Bahare Davoudabadi 2

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Ph.D, Department of Knowledge and information Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The presence of plants around us has many benefits, including reducing stress and creating positive energy in the work environment. But in the current worrying situation that has involved all people and organizations, it has become difficult to pay attention to the environment and the conditions of their maintenance and handling. On the other hand, maintaining plants and determining the optimal conditions for their maintenance requires a lot of time, money and knowledge. The Internet of Things creates a digital identity for all objects and collects information with its sensors and shares this information with appropriate objects and people at any time and place so that necessary actions can be taken; Therefore, the use of Internet of Things in the green library can solve the problem of people's time and knowledge in maintaining and creating a green and fresh environment and be effective in its potential and actual mission. To identify the applications of Internet of Things for the growth and maintenance of plants in the green library. In this research, documentary and library methods were used to collect and complete information. In the research, the use of Internet of Things in the green library has been discussed to determine the various components of plants, and at the end, the advantages and challenges of the implementation of the Internet of Things in the green library have been pointed out. The Internet of Things actually provides the best conditions for plants, the least damage to the environment while causing the least damage to library resources and users, but still, its implementation has challenges such as cost, lack of sufficient knowledge, interference, reliability, security and privacy, and insufficient network coverage and low internet speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Library
  • Internet of Things
  • Green Culture
  • Sustainable Development
  • Smart Agriculture