با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی سطح خوانایی
تأثیر استفاده از منابع اطلاعاتی دیجیتال هنرهای نمایشی در پیوند دادن کودکان شهرستان کاشان با مطالعه و کتابخوانی

رجب اکبرزاده؛ سعید غفاری؛ سعید خسروی

دوره 9، شماره4 (پیاپی 36) ، بهمن 1401، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.68490.1567

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر منابع اطلاعاتی دیجیتال هنرنمایشی در پیوند دادن کودکان به مطالعه و کتابخوانی است. پژوهش از نوع کاربردی و از رویکرد نیمه آزمایشی استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان 7 تا 10 سال کتابخانه‌های عمومی شهر کاشان است و نمونه‌گیری به صورت هدفمند با استفاده از خوشه‌ای چندمرحله‌ای و همگن انجام گردیده است. ...  بیشتر

Review Article, کتابخانه عمومی
واکاوی کاربردهای داده‌کاوی در کتابخانه‌های عمومی: مطالعه مروری دامنه‌ای

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ سمیه دهقانی سانیج؛ مهدیه سادات فخاری

دوره 9، شماره4 (پیاپی 36) ، بهمن 1401، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.69459.1579

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تغییر مأموریت کتابخانه‌های عمومی از «مؤسسات امانت‌دهی کتاب» به «مراکز اجتماعی» و ارائۀ خدمات هوشمند شخصی‌سازی‌شده به کاربران، با کاربست روش‌های داده‌کاوی می‌باشد. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی کاربردهای داده‌کاوی در ابعاد مختلف شامل تحلیل خدمات، تحلیل کیفیت، تحلیل مجموعه و تحلیل کاربرد و نیز تعیین ...  بیشتر

Review Article, کیفیت خدمات
مطالعه خدمات کتابخانه‌های دیجیتال و آموزش باز از راه دور و ارائه مدل مرجع کتابخانه دیجیتال

مریم حبیبی؛ مریم سلامی

دوره 9، شماره4 (پیاپی 36) ، بهمن 1401، صفحه 31-50

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.68128.1566

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررســی پژوهش‌های مرتبط با کتابخانه‌های دیجیتالی و خدمات آموزش از راه دور و دیجیتال برای شناسایی مسائل اساسی این حوزه و معرفی مدل مرجع کتابخانه دیجیتال برای توسعه یک مدل مشارکتی در کتابخانه‌های دیجیتال است. روش‌ پژوهش از نوع مروری است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام شده و در پایگاه‌های انگلیسی و فارسی مقالاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
ارزیابی معماری اطلاعات وبگاه کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی

مهدی کریمی؛ افشین موسوی چلک

دوره 9، شماره4 (پیاپی 36) ، بهمن 1401، صفحه 51-70

https://doi.org/10.30473/mrs.2024.69778.1581

چکیده
  وبگاه کتابخانه‌ها به‌عنوان دروازه‌ای علمی برای برقراری ارتباط با پژوهشگران و اهل مطالعه عمل می‌کند و زمانی این وبگاه‌ها می‌تواند پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی آن‌ها باشد که دارای معماری اطلاعات مطلوب باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی وبگاه کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی براساس شاخص‌های معماری اطلاعات است. روش انجام پژوهش کاربردی و ...  بیشتر

مطالعه موردی مدیریت اطلاعات
ارزیابی دیدگاه کتابداران از سامانه کتابخانه ای آذرسا: مطالعه موردی در دانشگاه شهید بهشتی

محسن حاجی زین العابدینی؛ مهگل کامروا

دوره 9، شماره4 (پیاپی 36) ، بهمن 1401، صفحه 71-82

https://doi.org/10.30473/mrs.2024.70769.1592

چکیده
  افزایش منابع و وجود حجم عظیمی از اطلاعات سبب شده است که کتابخانه‌ها برای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مراجعان، به فناوری‌های نوین روی آورند. یکی از این فناوری‌ها، نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای هستند که در راستای کمک به کتابداران به کار گرفته می‌شوند. با این حال، استفاده از این فناوری‌ها گاهی اوقات چالش‌هایی را برای کاربران به وجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد سازمانی، مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی استان گیلان

علی اکبر خاصه؛ افشین موسوی چلک؛ مریم مجدهادی؛ امید علی‌پور

دوره 9، شماره4 (پیاپی 36) ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/mrs.2024.69343.1576

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد از دیرباز به‌عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان‌های مختلف مطرح بوده است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی و عملکرد سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان گیلان پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی با رویکرد کمی و از لحاظ چگونگی گردآوری اطلاعات پیمایشی است که با استفاده از ...  بیشتر