با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
Review Article, کیفیت خدمات
مروری بر مطالعات ارزیابی و سنجش کارایی کتابخانه‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها جهت استفاده در کتابخانه‌های عمومی کشور

کریمه نواصری؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا اباذری

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.66216.1546

چکیده
  هدف پژوهش: هدف این مقاله تجزیه و تحلیل مقالات در مورد کارایی کتابخانه در رشته کتابداری و علم اطلاعات است. روش کار پژوهش: به‌منظور یافتن اسناد مرتبط با شاخص‌های ارزیابی کیفیت کتابخانه‌های عمومی، ابتدا پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با استفاده از کلیدواژه‌های جستجو و پیشینه‌های مرتبط با ارزیابی کیفیت در سیستم‌های مختلف جهان مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌وری آسیایی

سعید صحت؛ الهه محمدخانی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401، صفحه 22-23

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.65624.1538

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌­وری آسیایی است. روش کار پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران واحد ستادی مجتمع فناوری­‍‌های پیشرفته مدرس در شهر تهران است که تعداد 12 نفر بوده و جمع­آوری داده‌­ها به‌صورت سرشماری انجام شد. در این پژوهش از مدل بلوغ مدیریت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت کتابخانه
بررسی میزان کاربرد مؤلفه‌های سایبرنتیک در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

مهدی کریمی؛ مریم سلامی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401، صفحه 22-11

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.67478.1556

چکیده
  هدف پژوهش: هدف این پژوهش، تعیین میزان کاربرد مؤلفه‌های سایبرنتیک از دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.روش کار پژوهش: این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 573 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که تعداد 230 ...  بیشتر