با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی
مطالعه کتابهای درسی چاپ دانشگاه پیام نور و بررسی نگرش دانشجویان نسبت به میزان رعایت الگوهای نگارشی

هادی شریف مقدم؛ قاسم علی احسانیان

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 1-19

چکیده
  چکیده امروزه رسالت انتقال دانش از نسل­های دانش‌آموخته به نسل­های جوینده علم بر دوش کتاب­های درسی نهفته شده­است. اگر در تولید این محمل حفظ و انتقال دانش دقت لازم صورت نپذیرد آسیب­پذیری نسل آینده جبران ناپذیر خواهد بود. در یک بررسی اولیه از کتاب های درسی چاپ دانشگاه پیام نور مشخص گردید که این کتاب ها دارای اشکالات و نواقصی بسیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده، منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس برمبنای "استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی"

معصومه ترک؛ افشین موسوی چلک؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 46-55

چکیده
    بیشتر