با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مدیریت دانش
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران: موردپژوهش سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

حمید ژیان پور؛ فرامرز سهیلی؛ محمدرضا رضایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 25-34

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. روش­شناسی: این پژوهش کاربردی به روش توصیفی _ پیمایشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کتابداران شاغل در سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ...  بیشتر

مدیریت دانش
مطالعه همکاری‌ علمی و شبکه‌ هم‌تألیفی در مقالات مدیریت دانش حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پایگاه وب آوساینس

افسانه حاضری؛ فاطمه ملکی زاده؛ شکوفه امینیان دهکردی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 61-74

چکیده
  هدف: همکاری­ علمی در تولید مصنوعات دانش به ویژه در حوزه‌هایی مانند مدیریت دانش که ماهیتی میان رشته­ای دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. روش تحقیق: پژوهش حاضر با رویکرد علم سنجی و با استفاده از فنون تحلیل استنادی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی به بررسی روابط هم تألیفی مقالات مدیریت دانش در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پایگاه وب آوساینس ...  بیشتر

مدیریت دانش
شناسایی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش و دسته‌بندی آنها با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: شرکت سرآمدان علم و فناوری سلمانیان فارس)

جلال رضایی نور؛ حسین جمشیدوند؛ بهرام کعبی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 85-96

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش با استفاده از تکنیک دیمتل فازی در شرکت سرآمدان علم و فناوری سلمانیان فارس انجام شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده­­­‌ها توصیفی- پیمایشی به‌شمار می‌آید. جامعه آماری این پژوهش را 15 نفر از خبرگان شرکت مذکور ...  بیشتر

شناسایی عوامل کلیدی توانمندساز در پیاده‌سازی مدیریت دانش در مرکز اسناد آستان قدس رضوی
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 75-83

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی توانمندساز در پیاده‌سازی مدیریت دانش در مرکز اسناد آستان قدس رضوی، انجام شده است. روش: کارشناسان ارشد و مدیران شاغل در مرکز اسناد، به‌عنوان افراد مورد مطالعه انتخاب شده‌اند. روش پژوهش به‌صورت پیمایشی بوده و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته‌ها: با توجه به وضعیت جامعه ...  بیشتر

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 117-128

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر رابطة بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمــان را مورد بررسی قرار داده است. روش: روش انجام پژوهش، توصیفی – همبستگی و جامعه آماری شامل 820 نفر از کارکنان دیپلم و بالاتر از دیپلم ایـن شرکـت می‌شدند. نمونه مورد مطالعه شامل 260 نفری که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از جامعه یاد ...  بیشتر