با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت دانش
طراحی و تبیین مدل مدیریت دانش در تقویت اصول اقتصاد مقاومتی در بانک‌ ها

محمد عربی؛ روح اله تولایی؛ مهدی فرمانی؛ محمدرضا محمدخانی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.53969.1429

چکیده
  هدف: اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین مسائل پیشروی کشور است که در پی مقاوم­‌‌ سازی، بحران­زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور مطرح می‌شود. بنابراین، حرکت اساسی کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان‌ها و نهادها، کشور را در تحقق این امر یاری می­رساند. بنابراین پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
بررسی روش‌های ارزیابی هستی‌شناسی

سعیده خلیلیان

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، صفحه 25-34

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.48615.1402

چکیده
  هدف: ارزیابی هستی‌شناسی (خصوصاً تعیین آنچه هستی‌شناسی "خوب" یا "بهتر" را تشکیل می‌دهد) برای جامعه معنایی از اهمیت اساسی برخوردار است.  هدف این مقاله بررسی معیارهای ارزیابی هستی‌شناسی و همچنین مقوله‌بندی این معیارها است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر مروری- تحلیلی است و به‌منظور جمع­آوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای استفاده شد. یافته‌ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
بررسی وضعیت به کارگیری معماری امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی ‌استان مازندران براساس استاندارد ایزو /آی ای سی 27002

صفیه طهماسبی لیمونی؛ مرضیه فلاح کردآبادی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.50639.1412

چکیده
  هدف: ارزشیابی به‌کارگیری معماری امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی استان مازندران براساس استاندارد ایزو / آی. ای. سی. 27002 است. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر پیمایشی ـ تحلیلی از لحاظ هدف کاربردی است. جامعة آماری پژوهش، تعداد 193 کتابدار کتابخانه‌های عمومی استان مازندران و حجم نمونه 129 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شده‌اند. پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت نشریات ادواری
سوگیری در همترازخوانی

فاطمه مکی زاده؛ فاطمه زارع ده آبادی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.50651.1413

چکیده
  هدف: همترازخوانی یعنی فرایند بررسی کار انجام شده توسط افراد همتراز برای اطمینان از اینکه آن کار با معیارهای مشخصی همخوانی دارد. این مطالعه ضمن شرح مختصری از عملکرد و تاریخچه همترازخوانی درصدد است با معرفی انواع مطالعات سوگیری، تعاملات پیچیده اجتماعی افرادی را روشن نماید که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در همترازخوانی درگیر هستند. روش‌شناسی‌: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
ارائه مدل انتقال دانش در مراکز رشد دانشگاهی

مهدی فرمانی؛ ابوالفضل خسروی؛ نوید شفیعی؛ محمد عربی؛ محمدرضا محمدخانی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، صفحه 63-80

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.51990.1419

چکیده
  هدف: انتقال دانش فرآیندی است که از آن به‌عنوان قلب مدیریت دانش یاد می­‌شود چرا که کارکرد مؤثر آن در سازمان‌­ها موجب بازتولید دانش درزمینه‌های جدید و نوآوری خواهد گردید. این مفهوم در زمینه­‌های آموزشی، به‌ویژه دانشگاه­ها که مهد تولید دانش بوده و به‌عنوان چشمه­‌های انتقال دانش شناخته شده­اند؛ از شرایط منحصربه‌فردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
بررسی تاثیرات کتابخانه در کاهش آسیب های اجتماعی زنان ناشی از تاثیرات شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی کاربران زن عضو کتابخانه علوم پزشکی قم)

اعظم عبدلی؛ سعید غفاری

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، صفحه 81-92

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.55918.1441

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کتابخانه در کاهش آسیب‎های اجتماعی زنان ناشی از تأثیرات شبکه‎های اجتماعی در کاربران زن عضو کتابخانه‎های دانشگاه علوم پزشکی قم ‎است. روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت ‎یانگ بود. جامعه آماری، 9564 کاربر زن بودند که با جدول کرجسی ...  بیشتر