با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی و مقایسۀ امکانات مدیر در سامانه‌های مدیریت همایش‌های علمی

مریم غفوری؛ عاصفه عاصمی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 11-24

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی امکانات مدیران سامانه‌های مدیریت محتوای همایش‌ها در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده است. روش­شناسی: در این پژوهش توصیفی از روش تحلیل سیستم، مصاحبه شفاهی، روش اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای (شامل مطالعه راهنماها، منوهای آموزشی و کلیه مستندات موجود برروی سامانه‌های مورد بررسی، همچنین از بررسی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران: موردپژوهش سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

حمید ژیان پور؛ فرامرز سهیلی؛ محمدرضا رضایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 25-34

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. روش­شناسی: این پژوهش کاربردی به روش توصیفی _ پیمایشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کتابداران شاغل در سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
بررسی نگرش مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران به مهارت‌ها و مسئولیت‌های آتی متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی

اورانوس تاج الدینی؛ علی سادات موسوی؛ عادل سلیمانی نژاد

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 35-48

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نگرش مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی در مورد مهارت‌ها، وظایف و مسئولیت­های آینده متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی و نیز فردای پیش‌روی این علم می‌باشد. روش­شناسی: این پژوهش با روش پیمایشی-تطبیقی انجام شده و جامعه آماری آن کلیه مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
تحقق مدیریت دانش با رویکرد مقایسه‌ای بین کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های استان مازندران بر اساس مدل هیسیگ

مریم سلامی؛ نسیم نوبهار؛ غلامعلی رودی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 49-60

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نگرش مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی در مورد مهارت‌ها، وظایف و مسئولیت­های آینده متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی و نیز فردای پیش‌روی این علم می‌باشد. روش­شناسی: این پژوهش با روش پیمایشی-تطبیقی انجام شده و جامعه آماری آن کلیه مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
مطالعه همکاری‌ علمی و شبکه‌ هم‌تألیفی در مقالات مدیریت دانش حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پایگاه وب آوساینس

افسانه حاضری؛ فاطمه ملکی زاده؛ شکوفه امینیان دهکردی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 61-74

چکیده
  هدف: همکاری­ علمی در تولید مصنوعات دانش به ویژه در حوزه‌هایی مانند مدیریت دانش که ماهیتی میان رشته­ای دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. روش تحقیق: پژوهش حاضر با رویکرد علم سنجی و با استفاده از فنون تحلیل استنادی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی به بررسی روابط هم تألیفی مقالات مدیریت دانش در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پایگاه وب آوساینس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه میزان رضایت مندی دانشجویان مجازی از تعامل با رابط‌کاربر نرم ‌افزار آموزش مجازی(LMS) دانشگاه پیام نور

نوشین اشراقی ایوری؛ هادی شریف مقدم؛ ثریا ضیائی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 75-84

چکیده
  هدف: هدف پژوهش مطالعه میزان رضایت مندی دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد از تعامل با رابط‌کاربر نرم‌افزار آموزش مجازی (LMS) می‌باشد. روش­شناسی: پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش پیمایشی انجام‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد QUIS یکی از معتبرترین و رایج‌ترین ابزار سنجش رضایت کاربران از تعامل با نظام‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
شناسایی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش و دسته‌بندی آنها با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: شرکت سرآمدان علم و فناوری سلمانیان فارس)

جلال رضایی نور؛ حسین جمشیدوند؛ بهرام کعبی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 85-96

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش با استفاده از تکنیک دیمتل فازی در شرکت سرآمدان علم و فناوری سلمانیان فارس انجام شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده­­­‌ها توصیفی- پیمایشی به‌شمار می‌آید. جامعه آماری این پژوهش را 15 نفر از خبرگان شرکت مذکور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
مطالعه تأثیر کیفیت طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های عمومی بر تبلیغات کلامی

انیس میری؛ مریم سلامی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 97-106

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر کیفیت طراحی وب‌سایت­های کتابخانه­های عمومی برافزایش رضایت و درنتیجه افزایش تبلیغات کلامی مثبت در استفاده از وب‌سایت است. روش‌شناسی: روش این پژوهش پیمایشی-تحلیلی است و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 382 نفر از بازدیدکنندگان وب‌سایت­های کتابخانه­های عمومی‌‌ درشهر ...  بیشتر