با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مدیریت دانش
ترسیم نقشة روابط علّی عواملِ توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین به‌عنوان مرکز تولید دانش براساس تکنیک آزمایش و ارزیابی تصمیم‌گیری (DEMATLE)

حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 11-24

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش توصیفی- پیمایشی، ترسیم نقشة روابط علّی میان عواملِ توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین در محیط­های دانشگاهی است. روش­شناسی: برای دستیابی به این هدف، دانشگاه مازندران به‎عنوان نمونۀ موردی مطالعه شده است، و روابط علّی عواملِ توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین در این دانشگاه بررسی‌شده است. با استفاده از پرسشنامه مقایسات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت پایگاه اطلاعاتی
مقایسه پایگاه‌های اطلاعاتی رایگان با پایگاه‌های اطلاعاتی هزینه‌بر از لحاظ نحوه سازماندهی و ابزار جست‌وجو

زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی؛ مهدیه عسکری سرکله

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 25-37

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه پایگاه‌های هزینه‌بر ساینس دایرکت، امرالد با پایگاه­ رایگان دواج، در دو مقوله ابزار جست‌وجو و سازماندهی و بیان نقاط قوت و ضعف آنهاست. روش شناسی: پژوهش حاضر به روش مطالعه تطبیقی انجام گرفته است و جامعه آماری آن پایگاه ساینس دایرکت، امرالد و دواج به علت پراستفاده بودن و همبستگی نزدیک از لحاظ ابزارهای جست‌وجو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت کتابخانه
سنجش میزان رضایت کتابداران و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اصفهان از نرم‌افزار کتابخانه‌ای این سازمان

مهسا امینی؛ میترا پشوتنی زاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 39-48

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، سنجش رضایت کتابداران و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اصفهان از نرم‌افزار کتابخانه‌ای این سازمان در از مولفه‌های «مشخصات کلی نرم افزار»، «جست و جو و بازیابی اطلاعات»، امکانات ابر داده ای، گزارش گیری، سازماندهی و ورود اطلاعات، سیاهه برداری، سفارشات و کنترل دسترسی و امنیت "است. روش‌‌شناسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ی موانع کارآفرینی در رشته‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

غلامرضا حیدری؛ شهناز خادمی زاده؛ مرضیه سقائی طلب

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 48-61

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه­ای جهت سنجش وضعیت کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی با توجه به تأثیر موانع و عوامل بازدارنده­ی کارآفرینی دانش­آموختگان این رشته است. روش­شناسی: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مطالعه کاربردی است. از روایی صوری و روایی سازه جهت اعتباریابی پرسشنامه استفاده شده است. پایایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطة بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی

فرحناز فتح اله زاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 63-70

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطة بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، ایجاد فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون‌گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی و توسعة قابلیت‌های انسانی) با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اذربایجان غربی می‌باشد. روش‌ تحقیق: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان زنجان

ابوالفضل اسدنیا؛ قاسم موحدیان؛ مرضیه سقایی طلب

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 71-81

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کارکنان کتابخانه­های عمومی استان زنجان می­باشد. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش را کلیه کارکنان کتابخانه­های عمومی استان زنجان شامل 112 نفر تشکیل می­دهند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد زامپاتکیس و موستاکیس (2007) بوده است. پایایی ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز

زاهد بیگدلی؛ افتخار مؤمنی؛ خدیجه قنبری مهرنیت

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 83-92

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت جو سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز و میزان فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کتابداران و همچنین رابطة بین متغیر جو سازمانی با دو متغیر دیگر است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر متشکل از کلیه­ی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز است ...  بیشتر