با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی - شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)

بهروز درّی نوکورانی؛ مسعود کسایی؛ فرشید فرخی‌زاده

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 11-22

چکیده
  هدف: امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، عموماً نیاز به محصولات و خدمات جدید رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. توسعه محصول جدید (NPD) راهکار اساسی برای بقاء شرکت‌ها در این وضعیت و دوام آن‌ها در بازار رقابتی است. در این مقاله نقش مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید در شرکت‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) شهرک صنعتی شمس‌آباد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
کاربردهای داده‌کاوی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مهدی رحمانی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 23-32

چکیده
  هدف: داده‌کاوی یکی از راه‌های تحلیل و استفاده از اطلاعات است که با استفاده از روش‌های تخصصی آماری و منطقی به تحلیل داده‌های بزرگ‌مقیاس می‌پردازد و به موسسات در اخذ تصمیم‌های کلان کمک می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین کاربردهای داده کاوی در حوزه علم اطلاعات و دانش‎‌شناسی براساس کاربردهای داده‌کاوی در سایر حوزه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت کتابخانه
بررسی وضعیت کتابخانه پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران بر اساس اصول بازاریابی مدل 4 پی. از دیدگاه کاربران

وجیهه سعید؛ فرامرز سهیلی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 33-42

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان بهره‌مندی کتابخانه پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران از مؤلفه­های آمیخته بازاریابی مدل 4 پی شامل مکان، تنوع خدمات و حجم منابع اطلاعاتی، ترویج، قیمت (هزینه) در ارائه خدمات اطلاعاتی در این کتابخانه است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن کاربران کتابخانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه اصفهان در قالب طرح‌های تحقیقاتی درون دانشگاهی دانشگاه اصفهان

عاصفه عاصمی؛ مریم توکلی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 43-52

چکیده
  هدف: این پژوهش به بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه اصفهان در قالب پروژه‌های تحقیقاتی درون دانشگاهی پرداخته است. روش‌شناسی: در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده و کلیه طرح­های تحقیقاتی درون دانشگاهی دانشگاه اصفهان یعنی 164 طرح مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از روش سندی اطلاعات مربوط به طرح­ها با مراجعه به آرشیو اسناد در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت کتابخانه
بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر قم: براساس مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

سعید غفاری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 53-72

چکیده
  هدف: هدف کلی این پژوهش، بررسی میزان به‌کارگیری عوامل تأثیرگذار بر وفاداری کاربران کتابخانه‌های عمومی شهرقم درقالب مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد. روش‌شناسی: پژوهش حاضریک مطالعه کاربردی نوع تحقیق پیمایشی - تحلیلی می‌باشد. ابزار گردآوری دادهپرسشنامه محقق است. روایی وپایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران

عرفانه راسخ جهرمی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 73-80

چکیده
  هدف: ظهور و گسترش وسایل ارتباط جمعی در سطح جامعه، متغیرهای اقتصادی را دستخوش تغییر قرار داده است. یکی از متغیرهای اصلی و مهم اقتصادی، سطح اشتغال جامعه است. فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) می­تواند نظام شغلی جامعه را دگرگون کند. این مسئله در مورد همه کشورهای جهان منجمله ایران صدق می­کند. از آنجایی که بحث اشتغال یکی از موضوع­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
بررسی میزان استفاده از آرشیو دیجیتال صدای جمهوری اسلامی ایران توسط برنامه سازان رادیو

امیررضا اصنافی؛ سعید غفاری؛ الهه آزادگانی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 81-91

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش، تعیین میزان استفاده­ی برنامه­سازان رادیو از منابع موجود آرشیو شنیداری دیجیتال صدای جمهوری اسلامی ایران است. روش­شناسی: پژوهش حاضر، کاربردی و نوع روش پیمایشی­ـ­تحلیلی بوده است، و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. در بخش توصیفی از آمارهای توزیع فراوانی میانگین انحراف معیار و در بخش ...  بیشتر