با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی
نیمرخ فعالیت‌های پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در شبکه اجتماعی علمی «ریسرچ‌گیت» با رویکرد دگرسنجی

فرحناز نادربیگی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فرامرز سهیلی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 11-22

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی فعالیت علمی پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت انجام گرفت. روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و با رویکرد دگرسنجی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش براساس آخرین آمار تا تاریخ 8/7/1396 شامل 2158 نفر از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در شبکۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
ارزیابی شاخص های آلتمتریک دانشگاه های علوم پزشکی ایران در شبکه های اجتماعی علمی ریسرچ گیت و آکادمیا

ابوذر رمضانی؛ سیدجواد قاضی میرسعید؛ احمد پاپی؛ محمدحسین یکتاکوشالی؛ فاطمه رمضانی پاکپورلنگرودی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 23-30

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص‌های آلتمتریک دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در دو شبکه اجتماعی ریسرچ‌گیت و آکادمیا و بررسی رابطة آنها با شاخص‌های علم‌سنجی پایگاه اسکوپوس از قبیل میزان استناد، اچ ایندکس و تعداد انتشارات است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش علم‌سنجی انجام شده است، داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
کیفیت مقاله‌های بین‌المللی دانشگاه اصفهان طی سال‌های 2006-2015

محمدامین عرفان منش؛ الهه حسینی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 31-40

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از شاخص‌های مختلف در یک بازه زمانی ده‌ساله، به مطالعه کیفیت بروندادهای پژوهشی دانشگاه اصفهان بپردازد و از طریق مقایسه آن با میانگین کشور بررسی نماید که آیا کیفیت این تولیدات علمی نیز همراه با کمیت آن رو به رشد بوده است یا خیر؟ روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از شاخص­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
ارائه رویکردی به منظور شناسایی مجلات ربوده شده با استفاده از الگوریتمهای درخت تصمیم

منا اندوهگین؛ بهرام امینی؛ محمد داورپناه جزی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 41-50

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل مجلات ربوده شده و ارائۀ ویژگی‌هایی جدید در جهت به‌کارگیری آنها و کاهش کلاهبرداری اینترنتی در این زمینه انجام شد. روش‌شناسی: برای دست‌یابی به این هدف، ابتدا براساس مطالعات انجام شده بر روی وب‌سایت مجلات قانونی و مجلات ربوده شده ویژگی‌های این نوع از حملات استخراج گشته و سپس مجموعة آموزشی ایجاد می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
کدام ویژگی‌ها ارتباط بیشتری با تعداد استنادات آتی مقالات مروری زیست‌شناسی سلولی دارند؟

محدثه رفیعی‌خشنود؛ عبدالصمد کرامت فر؛ فرشته اکبری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 51-58

چکیده
  هدف: این پژوهش به بررسی ویژگی‌هایی از مقالات مروری حوزه زیست‌شناسی سلولی که بلافاصله بعد از انتشار در دسترس هستند و ارتباط آنها با تعداد استنادات دریافتی آتی این مقالات می‌پردازد. روش تحقیق: 10 ویژگی مقاله شامل شاخص‌های SJR، SNIP و IF مجله منتشرکننده، تعداد مؤلفان، تعداد کشورهای مشارکت‌کننده، تعداد مراجع، تعداد صفحات، طول عنوان، طول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
تحلیل جایگاه جهانیِ ایران در پژوهش های علوم کامپیوتر با بکارگیری فنون علم سنجی

حامد برنگی؛ علی اکبر خاصه

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 59-74

چکیده
  هدف: انجام یک مطالعۀ علم‌سنجی بر روی پژوهش‌های علوم کامپیوتر ایران در عرصۀ بین‌المللی این قابلیت را دارد که تصویری عینی از وضعیت این پژوهش‌ها ارائه دهد. هدف از این پژوهش تحلیل جایگاه جهانیِ ایران در پژوهش‌های بین‌المللی علوم کامپیوتر با به‌کارگیری فنون علم‌سنجی است. روش‌شناسی: این پژوهش با به‌کارگیری فنون علم‌سنجی و تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
بررسی یو.آر.ال‌های استنادشده در مقالات ایرانی علم اطلاعات

اورانوس تاج الدینی؛ عاطفه تاج الدینی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 75-88

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی یو. آر. ال‌های منابع وب ‌پایه استناد شده در مقالات ایرانی رشته علم اطلاعات نمایه‌شده در آی. اس. آی در سال‌های 2009-2011 انجام ‌شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش، تحلیل استنادی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش حاضر کلیه مقالات محققان ایرانی علم اطلاعات (121 مقاله) در پایگاه آی.‌ اِس. ‌آی. بین سال‌های 2009 تا 2011 که در SSCI نمایه ...  بیشتر