با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی سطح خوانایی
بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه‌دار شرق کشور

ثریا ضیایی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25) ، خرداد 1399، صفحه 11-20

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.42159.1357

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه‌دار شرق کشور انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی انجام شد جامعه آ،ماری شامل زنان 65-25 ساله بودند که تعداد 812 نفر به‌عنوان نمونه بررسی  شدند. روش نمونه‌گیری این پژوهش، نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم برگزیده شد. برای تعیین نمونه نیز از جدول برآورد حجم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
بررسی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25) ، خرداد 1399، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.56960.1446

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه میانگین مؤلفه‌های مهارت‌های ارتباطی و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان است. روش‌شناسی: این پژوهش، به روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد مهارت‌های ارتباطی کوئین دام است. جامعه آماری این پژوهش کتابداران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
وضعیت مطالعه متون ادبی در میان زنان خانه‌دار و شاغل: مطالعه موردی شهر رشت

سهیلا فرهنگی؛ علی اکبر خاصه؛ فلورا فردی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25) ، خرداد 1399، صفحه 32-44

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.57130.1449

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین وضعیت مطالعۀ متون ادبی در زنان خانه‌دار و شاغل شهر رشت انجام شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع پیمایشی با ماهیت علّی- مقایسه‌ای است که در آن به مقایسۀ وضعیت مطالعۀ متون ادبی در بین زنان خانه‌دار و شاغل شهر رشت پرداخته شده است. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
آینده‌پژوهی نظام‌های رده‌بندی منابع کتابخانه‌ای

حسین ادبی فیروزجاه؛ مظفر چشمه سهرابی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25) ، خرداد 1399، صفحه 45-58

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.57163.1452

چکیده
  هدف: آینده­پژوهی، فرآیندی سیستماتیک، مشارکتی و گردآورنده ادراکات آینده است که چشم‌اندازی میان‌مدت تا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصمیم­های روزآمد و بسیج اقدامات مشترک بنا می­سازد. رده­بندی­ها جایگاه خود را در عصر دیجیتال از دست داده و با چالش­هایی مواجه خواهند شد. به همین جهت این مطالعه به بررسی و پژوهش آینده نظام­های رده­بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تجاری سازی دانش
شناسایی و تعیین اثرات ابعاد بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنـلاین شرکت‌ها

محسن اعظمی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25) ، خرداد 1399، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.57356.1454

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثرات بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنلاین شرکت‌های نمایه شده در پورتال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استان کرمانشاه است.  روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، با روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش عبارت از کلیه مدیران شرکت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک که در سایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
نگاهی به کیفیت تولیدات علمی حوزه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور طی سال‌های 2010 تا 2020

امیررضا اصنافی؛ علی بیرانوند؛ انوشه اندیشه تدبیر

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25) ، خرداد 1399، صفحه 69-82

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.59038.1468

چکیده
  هدف: تحلیل تولیدات علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی براساس شاخص­های جهانی همواره از مهم‌ترین ابزارهای سیاست گزاری پژوهشی بوده است. با توجه به گستردگی و اهمیت دانشگاه پیام نور در آموزش عالی کشور و اهمیت حوزه علوم اجتماعی در تولید علم ایران، هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل کیفیت تولیدات علمی حوزه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور  ...  بیشتر