با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
بررسی قدرت پیش‌بینی میزان مطالعه از طریق هوش فرهنگی، عوامل اجتماعی و سبک زندگی اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج

فرامرز سهیلی؛ شبو رشیدی‌تبار؛ صالح رحیمی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، ، صفحه 39-54

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.66141.1545

چکیده
  هدف پژوهش: هدف این پژوهش، پیش­بینی میزان مطالعه از طریق هوش فرهنگی، عوامل اجتماعی و سبک زندگی اعضای کتابخانه­‌های عمومی شهر سنندج است.روش‌ کار پژوهش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش­ پیمایشی است. جامعه پژوهش، کلیه اعضای فعال کتابخانه‌‏های عمومی در شهر سنندج، شامل 6411 نفر بودند که 381 نفر به روش تصادفی طبقه­ای به‌عنوان ...  بیشتر

رفتار امنیت اطلاعاتی کاربران در جوامع مجازی حرفه‌ای بر اساس رویکرد اجتناب از تهدید فناوری

فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه؛ فرهاد شریعت

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33) ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63943.1516

چکیده
  هدف : هدف از این پژوهش، تعیین رفتار  امنیت  اطلاعاتی  کاربر  در  جوامع مجازی حرفه‌ای براساس رویکرد اجتناب از تهدید فناوری در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود.روش ­کار پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ...  بیشتر

رابطه بین شایستگی دیجیتالی و عوامل فردی و زمینه‌ای: بررسی معلمان شهر سنندج

فرامرز سهیلی؛ سوزان عارضی؛ رزگار محمدی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31) ، آبان 1400، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63945.1517

چکیده
  زمینه و هدف: این پژوهش باهدف رابطه بین شایستگی دیجیتالی معلمان شهر سنندج و عوامل فردی و زمینه‌ای صورت پذیرفته است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان شهر سنندج برابر با 5985 بوده و حجم نمونه در این پژوهش برابر با 342 برآورد شده است، شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
بررسی نقش والدین، معلمان و کتابداران در آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی به دانش‌آموزان

فرامرز سهیلی؛ سمیه ;پاشایی؛ علی اکبر خاصه

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.54627.1433

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین نقش والدین، معلمان و کتابداران در آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی به دانش‌آموزان شهر کنگاور است. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کنگاور بود که تعداد کل آن‌ها برابر با 1475 نفر گزارش شد که با استفاده ...  بیشتر

نیمرخ فعالیت‌های پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در شبکه اجتماعی علمی «ریسرچ‌گیت» با رویکرد دگرسنجی

فرحناز نادربیگی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فرامرز سهیلی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 11-22

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی فعالیت علمی پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت انجام گرفت. روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و با رویکرد دگرسنجی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش براساس آخرین آمار تا تاریخ 8/7/1396 شامل 2158 نفر از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در شبکۀ ...  بیشتر

مدیریت کتابخانه
بررسی وضعیت کتابخانه پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران بر اساس اصول بازاریابی مدل 4 پی. از دیدگاه کاربران

وجیهه سعید؛ فرامرز سهیلی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 33-42

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان بهره‌مندی کتابخانه پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران از مؤلفه­های آمیخته بازاریابی مدل 4 پی شامل مکان، تنوع خدمات و حجم منابع اطلاعاتی، ترویج، قیمت (هزینه) در ارائه خدمات اطلاعاتی در این کتابخانه است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن کاربران کتابخانه ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران: موردپژوهش سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

حمید ژیان پور؛ فرامرز سهیلی؛ محمدرضا رضایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 25-34

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. روش­شناسی: این پژوهش کاربردی به روش توصیفی _ پیمایشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کتابداران شاغل در سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ...  بیشتر

سنجش کیفیت عملکرد مدیریت در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه با استفاده از الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی

فرامرز سهیلی؛ فاطمه میراحمدی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 45-60

چکیده
  چکیده هدف: آشنایی با وضعیت عملکرد مدیریت در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه بر اساس الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش تمامی کارکنان شاغل در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه که 59 بوده‌اند را دربر می­گیرد. برای گردآوری داده‌ها ...  بیشتر