با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
درنگی بر تأثیر بازی‌وارسازی بر آموزش و یادگیری

امیررضا اصنافی؛ محسن حاجی زین‌العابدینی؛ زهرا عطارزاده

دوره 8، شماره2(پیاپی 30) ، مرداد 1400، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63838.1514

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر در بازسازی یکی از حوزه­هایی است هنری و صنعتی است که در قالبی که گیمیفیکیشن بیان می‌شود. در اصل هنر هشتم عنوانی است که این روزها به هنر صنعت بازی‌سازی اطلاق می‌شود. روش‌شناسی‌پژوهش: روش این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای است و به‌صورت مروری بیان شده است. یافته‌ها: این مقاله جنبه‎های گوناگون مربوط به نظریه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت کتابخانه
طراحی الگوی شایستگی مدیران کتابخانه‌های‌ عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی استان کرمان)

مهدی علیزاده جلگه‌پور؛ ثریا ضیایی

دوره 8، شماره2(پیاپی 30) ، مرداد 1400، صفحه 29-42

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.61176.1487

چکیده
  هدف: مدیریت منابع انسانی و بالأخص به‌کارگیری کارکنان و مدیران شایسته، یکی از دغدغه­‌های دهه‌­های اخیر در علم مدیریت است که کتابخانه­‌ها و مراکز اطلاع‌­رسانی هم از این امر مستثنا نیستد. مفهوم شایستگی طبق تعاریف علمی از سه مقوله دانش، مهارت و رفتار تشکیل شده است. این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای شایستگی مدیران کتابخانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سواد اطلاعاتی
بررسی انگاره‌های رفتار اطلاع‌یابی گلخانه‌داران (مطالعه موردی: گلخانه‌داران شهرستان ورامین)

مستانه غنجی؛ زهرا خوشنودی‌فر

دوره 8، شماره2(پیاپی 30) ، مرداد 1400، صفحه 43-56

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63819.1512

چکیده
  هدف:  هدف اصلی پژوهش حاضر با بررسی انگاره‌های مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی کشاورزان گلخانه داران شهرستان ورامین در استان تهران انجام شده است.روش­‌شناسی:  این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن از نوع توصیفی - پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی گلخانه‌داران شهرستان ورامین (N=320) است. ابزار گردآوری داده‌­ها، پرسشنامه­‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
نقش منابع موجود در آرشیو شبکه مستند سیما در هدایت مدیریت دانش و تسهیم سرمایه‌های فکری

سعید غفاری؛ فرزانه دهقان؛ وحید قره‌بقلو

دوره 8، شماره2(پیاپی 30) ، مرداد 1400، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.54684.1434

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش منابع موجود در آرشیو شبکه مستند سیما در هدایت مدیریت دانش و تسهیم سرمایه­های فکری است.روش‌شناسی: این پژوهش پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شاغل در آرشیو شبکه مستند سیما به تعداد 20 نفر است. برای جمع­آوری داده‌ها از روش­های کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. ابزارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه راهبردی
بررسی تأثیر استراتژی‌های منابع انسانی بر پیشرفت عملکرد شغلی (مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)

محمدسعید کیانی؛ لیلا نظری

دوره 8، شماره2(پیاپی 30) ، مرداد 1400، صفحه 69-78

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.62878.1503

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی‌­های منابع انسانی بر پیشرفت عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، در زمره پژوهش‌های توصیفی تحلیلی‌ است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور؛ شهرهای کرمانشاه، کردستان، ایلام و همدان  به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگویی ایجاد انگیزش بلوغ فناوری اطلاعات رشته علم اطلاع‌شناسی و دانش‌شناسی به شیوه گارتنر در سازمان‌ها و کتابخانه‌ها (مورد مطالعه: مرکز اسناد و مدارک)

مریم طاهری؛ ثریا ضیایی

دوره 8، شماره2(پیاپی 30) ، مرداد 1400، صفحه 79-92

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.62680.1500

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف  معرفی مدل بهینه برای اندازه‌گیری بلوغ فناوری اطلاعات به شیوه مدل بلوغ گارتنر در مرکز اسناد و مدارک ایران صورت گرفت.روش‌شناسی پژوهش:  پژوهش ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺑﻠﻮغ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت حوزه علم اطلاع‌شناسی و دانش‌شناسی در ﺳﺎزﻣﺎن  اﺳﻨﺎد و مدارک ﮐﺸﻮر  به شیوه گارتنر  صورت گرفت؛  ...  بیشتر