با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
بهره‌مندی از فناوری‌های وب 2 در مدیریت دانش مورد کاوی مرکز آموزش مدیریت دولتی

محسن حاجی زین العابدینی؛ شیرین خوشنود قدیم

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65016.1529

چکیده
  هدف پژوهش: هدف کلی این پژوهش، تعیین تأثیر استفاده از ابزارهای وب 2 در مدیریت دانش در مرکز آموزش مدیریت دولتی است.روش انجام پژوهش: این پژوهش یک پژوهش کاربردی است که به روش پیمایشی تحلیلی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 39 سؤال از نوع مقیاس لیکرت بوده است. جامعه آماری 120 نفر بوده ­است که براساس جدول ...  بیشتر

همخوانی پیشینه‌های کتاب‌شناختی مواد جغرافیایی کتابخانه ملی ایران با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.)

محسن حاجی زین العابدینی؛ فاطمه جمانی؛ معصومه کربلا آقایی کامران

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33) ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 41-52

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65004.1528

چکیده
  هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان انطباق پیشینه‌های کتاب‌شناختی مواد جغرافیایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.)  بود..روش‌ کار پژوهش : روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و با روش پژوهش پیمایشی و رویکرد تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 3946 پیشینه نقشه و 139 پیشینه ...  بیشتر

الگوی جامع طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار نمایه‌‌سازی خودکار

محسن حاجی زین‌العابدینی؛ فاطمه نعمتی؛ امیررضا اصنافی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32) ، بهمن 1400، ، صفحه 31-44

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65043.1530

چکیده
  هدف: هدف پژوهش ارائه الگویی است جهت طراحی نرم‌افزار نمایه‌سازی که عمل ذخیره‌سازی اطلاعات و نمایه منابع را به شکل خودکار انجام دهد.روش کار پژوهش: روش پژوهش ارزیابی تطبیقی و طراحی سیستم بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی محقق‌ساخته بوده که توسط متخصصان اعتباریابی شد. جامعه پژوهش 9 نرم‌افزار که با شرایط پژوهش همخوانی داشتند ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات
درنگی بر تأثیر بازی‌وارسازی بر آموزش و یادگیری

امیررضا اصنافی؛ محسن حاجی زین‌العابدینی؛ زهرا عطارزاده

دوره 8، شماره2(پیاپی 30) ، مرداد 1400، ، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63838.1514

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر در بازسازی یکی از حوزه­هایی است هنری و صنعتی است که در قالبی که گیمیفیکیشن بیان می‌شود. در اصل هنر هشتم عنوانی است که این روزها به هنر صنعت بازی‌سازی اطلاق می‌شود. روش‌شناسی‌پژوهش: روش این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای است و به‌صورت مروری بیان شده است. یافته‌ها: این مقاله جنبه‎های گوناگون مربوط به نظریه‌های ...  بیشتر

کیفیت خدمات
تأثیر نشانه‌های نوشتاری و تصویری در راهنمایی کاربران کتابخانه‌ها

محسن حاجی زین العابدینی؛ اکرم زین‌العابدینی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) ، تیر 1399، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.59065.1469

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقش نشانه‌های تصویری و نوشتاری در راهنمایی کاربران کتابخانه‌ها و ارائه الگوی پیشنهادی است.روش‌شناسی:  این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر شیوه انجام، به روش پیمایشی- تحلیلی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته، شامل 42 سؤال بود که برخی از نوع مقیاس لیکرت و برخی دیگر ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

سعید ملک‌محمدی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.46826.1381

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان شکل گرفته است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از روش پژوهش پیمایشی تحلیلی برای انجام آن استفاده است. نمونه‌گیری از جامعه پژوهش با استفاده از فرمول کوکبان برای تعداد 153 نفر از دانشجویان تحصیلات ...  بیشتر

ارزیابی تطبیقی منابع اطلاعاتی معرفی شده در سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

سعید ملک محمدی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، ، صفحه 69-79

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.46872.1386

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی وضعیت تطبیقی منابع اطلاعاتی معرفی شده در سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی با کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی بود.روش‌شناسی: روش پژوهش تطبیقی بوده و ابزار گردآوری داده‌ها، سیاهه‌وارسی و جامعه پژوهش شامل تمام منابع ارائه شده در سرفصل دروس دوره کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی (وزارت ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات
تاثیر مستندسازی کلیدواژه ها با استفاده از اصطلاحنامه ی پزشکی فارسی بر بازیابی مقالات از پایگاه‌های ایران مدکس و مدلیب

مریم غنی پور تفرشی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.46842.1382

چکیده
  هدف: این پژوهش به شناسایی تأثیر مستندسازی کلید‌واژه­ها با استفاده از اصطلاحنامة پزشکی فارسی بر بازیابی مقالات از پایگاه‌های ایران مدکس و مدلیب می‌پردازد. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده که به روش نیمه تجربی انجام گرفته است. سنجش میزان ربط نتایج جستجو، در دو حالت استفاده از کلیدواژه­‌های زبان آزاد و کلیدواژه­‌های ...  بیشتر

کتابخانه دانشگاهی
پیاده‌سازی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی: الزامات آماده‌سازی پیشینه‌های کتابشناختی

طیبه شهمیرزادی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فاطمه پازوکی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.47126.1392

چکیده
  هدف: به‌کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی)، به‌عنوان قواعد جدید فهرست‌نویسی و با توجه به محیط و منابع اطلاعاتی جدید ضرورتی انکارناپذیر است. هدف این پژوهش، شناسایی امکان به‌کارگیری آردی‌اِی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس میزان همخوانی پیشینه‌های کتاب‌شناختی تهیه‌شده در نرم‌افزار سیمرغ با آردی‌اِی ...  بیشتر

مدیریت دانش
کاربردهای داده‌کاوی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مهدی رحمانی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 23-32

چکیده
  هدف: داده‌کاوی یکی از راه‌های تحلیل و استفاده از اطلاعات است که با استفاده از روش‌های تخصصی آماری و منطقی به تحلیل داده‌های بزرگ‌مقیاس می‌پردازد و به موسسات در اخذ تصمیم‌های کلان کمک می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین کاربردهای داده کاوی در حوزه علم اطلاعات و دانش‎‌شناسی براساس کاربردهای داده‌کاوی در سایر حوزه‌های ...  بیشتر