با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
کتابخانه عمومی
بررسی خدمات داوطلبانه در کتابخانه‌های عمومی خارج از کشور با رویکرد تحلیل محتوای کیفی منابع الکترونیکی

سید علی شکاری؛ افشین موسوی چلک؛ نجمه سیددخت

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37) ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 29-40

https://doi.org/10.30473/mrs.2024.70969.1593

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های فعالیت داوطلبانه در کتابخانه‌های عمومی انجام شد. روش پژوهش در مطالعه حاضر تحلیل محتوای کیفی بود و جامعه آماری آن محتوای 17 وبسایت کتابخانه‌های عمومی منتخب کشورهای جهان بود. یافته‌ها نشان داد که خدمات داوطلبانه‌ای که در کتابخانه‌های عمومی ارائه می‌شوند؛ عبارت‌اند از: استقبال و پاسخگویی ...  بیشتر

بررسی میزان وفاداری اعضای کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پژوهش موردی: کتابخانه‌های عمومی شهرستان تبریز

محسن اصغری آق‌گنبد؛ مهدی محمدی؛ جعفر عباداله عموقین

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65538.1537

چکیده
  هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان وفاداری اعضای کتابخانه‌های عمومی (تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) شهرستان تبریز  با توجه به دیدگاه سیستمی است.روش‌ کار پژوهش : پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری آن را  ۴۴۲۷ نفر از کل اعضایی که به عضویت کتابخانه‌های عمومی در آمده‌اند. ...  بیشتر

بررسی قدرت پیش‌بینی میزان مطالعه از طریق هوش فرهنگی، عوامل اجتماعی و سبک زندگی اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج

فرامرز سهیلی؛ شبو رشیدی‌تبار؛ صالح رحیمی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، ، صفحه 39-54

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.66141.1545

چکیده
  هدف پژوهش: هدف این پژوهش، پیش­بینی میزان مطالعه از طریق هوش فرهنگی، عوامل اجتماعی و سبک زندگی اعضای کتابخانه­‌های عمومی شهر سنندج است.روش‌ کار پژوهش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش­ پیمایشی است. جامعه پژوهش، کلیه اعضای فعال کتابخانه‌‏های عمومی در شهر سنندج، شامل 6411 نفر بودند که 381 نفر به روش تصادفی طبقه­ای به‌عنوان ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و گرایش کتابداران به خلق و اشتراک دانش در کتابخانه‌های عمومی استان همدان

مریم احمدی نسب؛ ثریا ضیایی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31) ، آبان 1400، ، صفحه 33-42

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.62600.1499

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و گرایش به خلق و اشتراک دانش در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی است. روش پژوهش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی با روش همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان همدان بود که نمونه گیری به روش سرشماری صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه احساس تعلق سازمانی ...  بیشتر

مدیریت کتابخانه
طراحی الگوی شایستگی مدیران کتابخانه‌های‌ عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی استان کرمان)

مهدی علیزاده جلگه‌پور؛ ثریا ضیایی

دوره 8، شماره2(پیاپی 30) ، مرداد 1400، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.61176.1487

چکیده
  هدف: مدیریت منابع انسانی و بالأخص به‌کارگیری کارکنان و مدیران شایسته، یکی از دغدغه­‌های دهه‌­های اخیر در علم مدیریت است که کتابخانه­‌ها و مراکز اطلاع‌­رسانی هم از این امر مستثنا نیستد. مفهوم شایستگی طبق تعاریف علمی از سه مقوله دانش، مهارت و رفتار تشکیل شده است. این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای شایستگی مدیران کتابخانه‌های ...  بیشتر

اشتراک دانش
بررسی رابطه گرایش به تسهیم دانش با ویژگی‌های شخصیتی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان همدان

مریم سلامی؛ مریم احمدی نسب؛ وحیده حجه‌فروش

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29) ، فروردین 1400، ، صفحه 39-48

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63443.1507

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه ویژگی‌­های شخصیتی (روان­رنجوری، برون­‌گرایی، گشودگی، سازگاری و وظیفه‌شناسی) با گرایش به تسهیم دانش در کتابداران کتابخانه‌­های عمومی استان همدان پرداخته است.روش‌­شناسی پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی بوده که با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌­های ...  بیشتر

کتابخانه عمومی
مدیریت زمان و تصمیم‌گیری برای مطالعه در مراجعان کتابخانه‌های عمومی بر اساس ماتریس آیزنهاور

حجت خدمتی نژاد؛ سعید اسدی

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29) ، فروردین 1400، ، صفحه 63-72

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.61568.1491

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تعیین اولویت‌های مطالعه در مراجعان کتابخانه‌های عمومی براساس ماتریس آیزنهاور است.روش‌شناسی: این پژوهش، به روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته اولویت‌های مطالعه منابع اطلاعاتی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای کتابخانه‌‌های عمومی شهرستان کاشان بوده است که براساس جدول ...  بیشتر

کتابخانه عمومی
نگاهی بر مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردبیل و راهکارهایی برای بهبود

ندا سلیمی؛ پریسا سلیمی

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28) ، دی 1399، ، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.59928.1475

چکیده
  هدف پژوهش: کتابداران کتابخانه‌های عمومی با طیف وسیعی از مردم که از لحاظ جنسیت، سن، موقعیت اجتماعی، ملیت و یا نژاد متفاوت هستد، سروکار دارند. از آنجا که هدف کتابخانه‌های عمومی رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران و جلب رضایت آن‌هاست، کتابداران این کتابخانه‌ها برای این که بتوانند خدمات و امکانات کتابخانه را به طور مؤثری ارائه دهند، به برقراری ...  بیشتر

کتابخانه عمومی
بررسی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25) ، خرداد 1399، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.56960.1446

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه میانگین مؤلفه‌های مهارت‌های ارتباطی و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان است. روش‌شناسی: این پژوهش، به روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد مهارت‌های ارتباطی کوئین دام است. جامعه آماری این پژوهش کتابداران ...  بیشتر

کتابخانه عمومی
همخوانی منابع کتابخانه‌های عمومی با نیاز کاربران: مطالعه تطبیقی کتابخانه‌های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران

محسن مرادی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ افشین موسوی چلک؛ اعظم آقایی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، ، صفحه 33-44

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.50624.1411

چکیده
  هدف: شناسایی وضعیت منابع کتابخانه‌های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران از نظر نوع، موضوع، دسترس پذیری و انطباق با نیاز اعضا است.روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش پیمایشی-تحلیلی است و از نمونه‌گیری تصادفی–طبقه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، 440 عضو (209 مرد، 231 زن) از 22 کتابخانه‌های ...  بیشتر

مدیریت دانش
امکان استقرار مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز و تأثیر آن بر تسهیم دانش در کتابخانه‌های عمومی استان قم

مرتضی محمدی استانی؛ ابوالفضل شجاع فرد

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، ، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.53928.1428

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش بر اساس مؤلفه‌های مدل بکوویتز و ویلیامز و همچنین تأثیر مؤلفه‌های این مدل بر مولفه‌ی «تسهیم دانش» در کتابخانه‌های عمومی استان قم بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری شامل کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم (92 نفر) بود. نمونه‌ی آماری بر اساس ...  بیشتر

کتابخانه عمومی
بررسی رابطه فرسودگی‌شغلی با مهارت‌های‌ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان

حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، ، صفحه 57-67

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.50479.1410

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارزیابی رابطه فرسودگی شغلی با مهارت‌های ارتباطی  کتابخانه‌های عمومی نهادی و مشارکتی شهرستان کاشان است. روش‌شناسی: این پژوهش، به روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته وابدار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامه استاندارد مهارت‌های ارتباطی کوئین ­دام و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ است. جامعه آماری این پژوهش کتابداران ...  بیشتر

کتابخانه عمومی
دگردیسی اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی و نقش کتابداران

سلما کشاورزیان؛ امیررضا اصنافی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 37-57

چکیده
  هدف: کتابداران برای ادامه حیات در عصر دگردیسی اطلاعات و ارائه خدمات بهینه و مؤثر در این محیط باید به دانش و مهارت­های ویژه­ای مجهز شوند که به طور کلی بیانگر «سواد اطلاعاتی» است. آشنایی با فنون استفاده از نرم­افزار­ها و سخت­افزارها، قوانین گزینش و ارزیابی منابع، نظام­های شبکه­های اطلاعاتی، توانایی جست­وجو در شبکه ...  بیشتر

کتابخانه عمومی
بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و رابطه آن با رضایت در کتابداران کتابخانه‌های عمومی سیستان و بلوچستان

زهرا اباذری؛ زهرا خواجه علی جهانتیغی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 59-68

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی و رابطه آنها با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان سیستان و بلوچستان است. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی، و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل 120 کتابدار شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان سیستان و بلوچستان و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌‌نامه است. یافته­ها: ...  بیشتر

کتابخانه عمومی
تحلیل شکاف خدمات در کتابخانه‌های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران در سال 1394

سالومه خشوعی؛ زهره میرحسینی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 77-86

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران انجام گرفت. روش‌شناسی: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد لایب کوآل بود. جامعه آماری شامل 46209 نفر اعضای کتابخانه‌ها بودکه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و براساس جدول مورگان، تعداد 381 ...  بیشتر

بررسی رابطة بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی

فرحناز فتح اله زاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 63-70

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطة بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، ایجاد فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون‌گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی و توسعة قابلیت‌های انسانی) با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اذربایجان غربی می‌باشد. روش‌ تحقیق: ...  بیشتر

سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان زنجان

ابوالفضل اسدنیا؛ قاسم موحدیان؛ مرضیه سقایی طلب

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 71-81

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کارکنان کتابخانه­های عمومی استان زنجان می­باشد. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش را کلیه کارکنان کتابخانه­های عمومی استان زنجان شامل 112 نفر تشکیل می­دهند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد زامپاتکیس و موستاکیس (2007) بوده است. پایایی ابزار ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات
مطالعه تأثیر کیفیت طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های عمومی بر تبلیغات کلامی

انیس میری؛ مریم سلامی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 97-106

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر کیفیت طراحی وب‌سایت­های کتابخانه­های عمومی برافزایش رضایت و درنتیجه افزایش تبلیغات کلامی مثبت در استفاده از وب‌سایت است. روش‌شناسی: روش این پژوهش پیمایشی-تحلیلی است و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 382 نفر از بازدیدکنندگان وب‌سایت­های کتابخانه­های عمومی‌‌ درشهر ...  بیشتر

سنجش کیفیت عملکرد مدیریت در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه با استفاده از الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی

فرامرز سهیلی؛ فاطمه میراحمدی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 45-60

چکیده
  چکیده هدف: آشنایی با وضعیت عملکرد مدیریت در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه بر اساس الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش تمامی کارکنان شاغل در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه که 59 بوده‌اند را دربر می­گیرد. برای گردآوری داده‌ها ...  بیشتر