با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
فناوری اطلاعات
ارزیابی معماری اطلاعات وبگاه کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی

مهدی کریمی؛ افشین موسوی چلک

دوره 9، شماره4 (پیاپی 36) ، بهمن 1401، ، صفحه 51-70

https://doi.org/10.30473/mrs.2024.69778.1581

چکیده
  وبگاه کتابخانه‌ها به‌عنوان دروازه‌ای علمی برای برقراری ارتباط با پژوهشگران و اهل مطالعه عمل می‌کند و زمانی این وبگاه‌ها می‌تواند پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی آن‌ها باشد که دارای معماری اطلاعات مطلوب باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی وبگاه کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی براساس شاخص‌های معماری اطلاعات است. روش انجام پژوهش کاربردی و ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
بازی‌وارسازی(گیمیفیکیشن) در انگیزش کتابداران کتابخانه‌های تخصصی

میترا صمیعی؛ صبا شاهگلدی؛ عصمت مومنی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.68853.1571

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان تأثیر مؤلفه بازی وارسازی (پاداش) بر انگیزش بیرونی و درونی (بر اساس نظریه هرزبرگ) کتابداران کتابخانه تخصصی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی انجام شده است.روش شناسی پژوهش :پژوهش حاضر ازا نوع کاربردی و با روش پیمایشی توصیفی انجام شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان کتابخانه تخصصی مرکز ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
بررسی مقایسه‌ای عملکرد و همپوشانی کنونی (سال 1400) موتورهای کاوش گوگل، یاهو و بینگ نسبت به سال 1398

حسین بهاری ورزنه

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29) ، فروردین 1400، ، صفحه 73-84

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63865.1513

چکیده
  هدف: امروزه با گسترش وب، استفاده از ابزارهای بازیابی موفق از این بستر اطلاعاتی عظیم اهمیت زیادی یافته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای عملکرد و همپوشانی کنونی موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، و بینگ در بازیابی اطلاعات نسبت به سال 1398 است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر یک  پژوهش کاربردی و نیمه تجربی  است. جامعه آماری شامل تمام ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
مطالعه تأثیر دانش صاحب فناوری اطلاعات بر استفاده، همترازی استراتژیک و کسب و کار در کارآفرینی جوانان استان قم

حسین جنتی فر؛ مسعود بختیاری؛ امین دیهیم جو

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) ، تیر 1399، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.58376.1462

چکیده
   هدف: هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر دانش صاحب فناوری اطلاعات بر استفاده، هم‌ترازی استراتژیک و کسب‌وکار در کارآفرینی جوانان استان قم بود.روش‌­شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی و کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل جوانان استان قم که در بازه سنی 20 تا 25 سال است که طبق سرشماری رسمی اعلام شده سال 1395 تعداد آن‌ها ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
ارائه الگوی پیاده‌سازی اینترنت انرژی در سازمان‌های دولتی کشور با رویکرد تحلیل گزینه‌های استراتژیک و نگاشت علی

آرش حبیبی؛ مریم احمدی فرد

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.54716.1435

چکیده
  چکیده هدف: اینترنت انرژی رویکرد جدیدی است که در پاسخ به بحران مصرف انرژی و کنترل منابع تجدیدناپذیر مطرح شده است. ازاین‌رو، این پژوهش با هدف الگوسازی پیاده‌سازی اینترنت انرژی در سازمان‌های دولتی کشور انجام شده است روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف مطالعه‌ای بنیادین و از منظر فلسفی با رویکردی مبتنی بر پارادایم تفسیری انجام شده است. از ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

سعید ملک‌محمدی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.46826.1381

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان شکل گرفته است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از روش پژوهش پیمایشی تحلیلی برای انجام آن استفاده است. نمونه‌گیری از جامعه پژوهش با استفاده از فرمول کوکبان برای تعداد 153 نفر از دانشجویان تحصیلات ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
بررسی روش‌های ارزیابی هستی‌شناسی

سعیده خلیلیان

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، ، صفحه 25-34

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.48615.1402

چکیده
  هدف: ارزیابی هستی‌شناسی (خصوصاً تعیین آنچه هستی‌شناسی "خوب" یا "بهتر" را تشکیل می‌دهد) برای جامعه معنایی از اهمیت اساسی برخوردار است.  هدف این مقاله بررسی معیارهای ارزیابی هستی‌شناسی و همچنین مقوله‌بندی این معیارها است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر مروری- تحلیلی است و به‌منظور جمع­آوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای استفاده شد. یافته‌ها: ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
بررسی وضعیت به کارگیری معماری امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی ‌استان مازندران براساس استاندارد ایزو /آی ای سی 27002

صفیه طهماسبی لیمونی؛ مرضیه فلاح کردآبادی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.50639.1412

چکیده
  هدف: ارزشیابی به‌کارگیری معماری امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی استان مازندران براساس استاندارد ایزو / آی. ای. سی. 27002 است. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر پیمایشی ـ تحلیلی از لحاظ هدف کاربردی است. جامعة آماری پژوهش، تعداد 193 کتابدار کتابخانه‌های عمومی استان مازندران و حجم نمونه 129 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شده‌اند. پرسشنامه ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
بررسی تاثیرات کتابخانه در کاهش آسیب های اجتماعی زنان ناشی از تاثیرات شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی کاربران زن عضو کتابخانه علوم پزشکی قم)

اعظم عبدلی؛ سعید غفاری

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، ، صفحه 81-92

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.55918.1441

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کتابخانه در کاهش آسیب‎های اجتماعی زنان ناشی از تأثیرات شبکه‎های اجتماعی در کاربران زن عضو کتابخانه‎های دانشگاه علوم پزشکی قم ‎است. روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت ‎یانگ بود. جامعه آماری، 9564 کاربر زن بودند که با جدول کرجسی ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
بررسی شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر استفاده، دسترسی و مهارتهای فناوری‌ اطلاعات

شهرام صدقی؛ افروز جعفربگلو؛ مسعود رودباری؛ مریم رزمگیر

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، ، صفحه 27-37

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.50223.1407

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر استفاده، دسترسی و مهارت‌های فناوری­های اطلاعاتی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی - توصیفی است. جامعة آماری پژوهش شامل 2584 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال اول سال تحصیلی ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
ارزیابی توان همکاری‌های علمی در ایران از نظر ارتباط دانشگاه- صنعت–دولت در پایگاه اطلاعاتیISI Web of Science

صفیه طهماسبی لیمونی؛ زهره پرانام

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 11-26

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.46861.1384

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین توان همکاری‌های علمی در ایران از نظر ارتباط دانشگاه- صنعت و دولت در پایگاه اطلاعاتی وب او ساینس است. روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش از نوع ارزیابانه و کاربردی است. در این پژوهش از مدل مارپیچ سه‌گانه برای سنجش روابط میان دانشگاه، صنعت و دولت در روند تولیدات علمی کشور استفاده شد و تعاملات میان ارکان مارپیچ سه‌گانه ...  بیشتر

مدیریت دانش
طراحی مدل اثر اهرمی تکنولوژی اطلاعات بر بهبود مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی هوشمندی سازمانی و قابلیت اشتراک دانش در SME

یوسف محمد کریمی؛ مهدی یزدان پرست

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.44134.1369

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش طراحی الگویی برای بررسی چگونگی تأثیر قابلیت‌های پویای فناوری اطلاعات با نقش میانجی هوشمندی سازمانی و قابلیت اشتراک دانش بر بهبود مزیت رقابتی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) فعال در حوزة فناوری اطلاعات استان تهران است. روش‌شناسی: روش پژوهش در این مقاله توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل مجموعه شرکت‌های ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
بررسی بازخورد استفاده از موتورهای جستجوی گوگل و یاهو در پژوهش‌های دانشجویی (مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور بابل )

میترا قیاسی؛ قاسم علی احسانیان

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 45-56

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.46893.1388

چکیده
  هدف: ارزیابی بازخورد استفاده از موتورهای جستجوی گوگل و یاهو در پژوهش‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی داتشگاه پیام نور بابل است. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و به روش پیمایشی – تحلیلی انجام شده است. ابزار پژوهش از نوع پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق مشورت با متخصصان اخذ گردید و پایایی آن بر اساس آزمون الفای کرنباخ ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
کتابخانه‌های دیجیتال معنایی : مطالعه ساختار و محتوا

مینا قاسمی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ محمد توکلی زاده راوری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 11-20

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی­های ساختاری و محتوایی کتابخانه‌های دیجیتال معنایی است. روش‌شناسی: این پژوهش با روش تحلیل ارزیابانه و با جامعه­ای متشکل از کلیة کتابخانه­های دیجیتال معنایی صورت گرفت. نمونه­گیری به روش هدفمند بود که تعداد 2 کتابخانة دیجیتال معنایی (گرین استون 3 و جروم) انتخاب شد که به‌ صورت رایگان در وب ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
خدمات کتابخانه‌ای مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

مریم پاکدامن نائینی؛ هادی شریف مقدم؛ ثریا ضیایی؛ امیر غائبی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 37-46

چکیده
  هدف: استفاده از تلفن همراه با ویژگی‌های پیشرفته ارتباطی که این ابزار را به تلفن همراه هوشمند بدل ساخته، بستر مناسبی را برای توسعة خدمات کتابخانه‌ای از دسترسی به خدمات ضروری تا آموزش و خدمات عمومی، فراهم آورده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی استفاده از خدمات مبتنی‌بر تلفن همراه در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. روش‌شناسی: طی مطالعه ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
امکان‌سنجی استفاده از خدمات تلفن همراه هوشمند در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

فائزه دلقندی؛ نصرت ریاحی نیا

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 47-58

چکیده
  هدف: با توجه به ظهور تلفن‌های همراه و هوشمند به‌عنوان ابزار قابل‌حمل و قدرتمند در فناوری‌های جدید و پرطرفدار بودن، لازم است کتابخانه‌های دانشگاهی برای همراهی با فناوری‌های جدید، به ارائه خدمات به کاربران از طریق این ابزار قدرتمند توجه کنند. این مقاله به بررسی امکان استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
مقایسه عملکرد ابزار پیشنهاد دهنده در موتور جستجوی گوگل، یاهو و بینگ

مینا قاسمی الوری؛ ندا عباسی دشتکی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، ، صفحه 75-96

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد ابزار پیشنهاد­دهنده در موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، بینگ، اسک و وب کراولر انجام شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- اکتشافی است. جامعة آماری آن کلیه موتور­های جستجوی دارای ابزار پیشنهاد­دهنده است که از این میان پنج موتور جستجوی گوگل، یاهو، بینگ، اسک و وب کراولر براساس محبوبیت و کاربرپسند ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
ارزیابی وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی ایران بر اساس WQET

بهاره استادزاده مهربانی؛ مرتضی محمدی استانی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 63-76

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و رتبه‌بندی وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی ایران براساس ابزار ارزیابی کیفیت دبلیو. کیو. ای. تی. است. روش: روش پژوهش به صورت توصیفی و از نوع پیمایش ارزیابانه است. جامعه پژوهش شامل 47 وب‌سایت‌ فدراسیون‌های ورزشی ایران است. ابزار پژوهش، ابزار ارزیابی کیفیت دبلیو، کیو، ای. تی. می‌باشد که وب‌سایت‌ها را با ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
تأثیر فضای مجازی بر میزان مطالعه غیردرسی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند

معصومه سعیدی؛ ثریا ضیایی؛ علی بیرانوند

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 93-105

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فضای مجازی بر میزان مطالعه غیر درسی دانش‌‌آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند انجام شد.روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند است. بر اساس فرمول جرسی مورگان تعداد 380نفر بر اساس ضوابط نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
تحلیل جایگاه جهانیِ ایران در پژوهش های علوم کامپیوتر با بکارگیری فنون علم سنجی

حامد برنگی؛ علی اکبر خاصه

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 59-74

چکیده
  هدف: انجام یک مطالعۀ علم‌سنجی بر روی پژوهش‌های علوم کامپیوتر ایران در عرصۀ بین‌المللی این قابلیت را دارد که تصویری عینی از وضعیت این پژوهش‌ها ارائه دهد. هدف از این پژوهش تحلیل جایگاه جهانیِ ایران در پژوهش‌های بین‌المللی علوم کامپیوتر با به‌کارگیری فنون علم‌سنجی است. روش‌شناسی: این پژوهش با به‌کارگیری فنون علم‌سنجی و تحلیل ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور: مورد مطالعه واحد تنکابن

یعقوب نوروزی؛ آزاده اقلیم ارکنی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 11-20

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تنکابن است. روش­شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور واحد تنکابن است. بر اساس فرمول کوکران تعداد 107 نفر بر اساس ...  بیشتر

کتابخانه عمومی
دگردیسی اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی و نقش کتابداران

سلما کشاورزیان؛ امیررضا اصنافی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 37-57

چکیده
  هدف: کتابداران برای ادامه حیات در عصر دگردیسی اطلاعات و ارائه خدمات بهینه و مؤثر در این محیط باید به دانش و مهارت­های ویژه­ای مجهز شوند که به طور کلی بیانگر «سواد اطلاعاتی» است. آشنایی با فنون استفاده از نرم­افزار­ها و سخت­افزارها، قوانین گزینش و ارزیابی منابع، نظام­های شبکه­های اطلاعاتی، توانایی جست­وجو در شبکه ...  بیشتر