با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مدیریت دانش
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌وری آسیایی

سعید صحت؛ الهه محمدخانی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401، ، صفحه 22-23

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.65624.1538

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌­وری آسیایی است. روش کار پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران واحد ستادی مجتمع فناوری­‍‌های پیشرفته مدرس در شهر تهران است که تعداد 12 نفر بوده و جمع­آوری داده‌­ها به‌صورت سرشماری انجام شد. در این پژوهش از مدل بلوغ مدیریت ...  بیشتر

بهره‌مندی از فناوری‌های وب 2 در مدیریت دانش مورد کاوی مرکز آموزش مدیریت دولتی

محسن حاجی زین العابدینی؛ شیرین خوشنود قدیم

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65016.1529

چکیده
  هدف پژوهش: هدف کلی این پژوهش، تعیین تأثیر استفاده از ابزارهای وب 2 در مدیریت دانش در مرکز آموزش مدیریت دولتی است.روش انجام پژوهش: این پژوهش یک پژوهش کاربردی است که به روش پیمایشی تحلیلی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 39 سؤال از نوع مقیاس لیکرت بوده است. جامعه آماری 120 نفر بوده ­است که براساس جدول ...  بیشتر

تحلیـل تأثیر مدیریت دانش بـر عمـلکـرد صادرات بـا تأکید بـر نقش میانجی نوآوری، مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط استان اصفهان

پیمان اکبری؛ سیروس محمدی جانبازلوفر

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32) ، بهمن 1400، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.64327.1520

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد صادرات با تأکید بر نقش میانجی نوآوری می­باشد.روش انجام پژوهش: جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان شرکت­های کوچک و متوسط استان اصفهان (نامحدود) می­باشد که تعداد (384 نفر) از آن‌ها به روش نمونه­گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری داده­ها پرسشنامه ...  بیشتر

مدیریت دانش
نقش منابع موجود در آرشیو شبکه مستند سیما در هدایت مدیریت دانش و تسهیم سرمایه‌های فکری

سعید غفاری؛ فرزانه دهقان؛ وحید قره‌بقلو

دوره 8، شماره2(پیاپی 30) ، مرداد 1400، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.54684.1434

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش منابع موجود در آرشیو شبکه مستند سیما در هدایت مدیریت دانش و تسهیم سرمایه­های فکری است.روش‌شناسی: این پژوهش پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شاغل در آرشیو شبکه مستند سیما به تعداد 20 نفر است. برای جمع­آوری داده‌ها از روش­های کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. ابزارهای ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری (مورد مطالعه: مراکز دانش‌بنیان و صنایع تولیدی استان تهران)

ودود جوان امانی؛ حمید اکبری

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) ، آذر 1399، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.59326.1472

چکیده
  هدف: حرکت جریان جهانی‌شدن و شدت گرفتن رقابت در سطح بین‌الملل سبب می‌شود که شرکت‌های تولیدکننده بیش از بیش به دنبال انتقال فناوری موفق به شرکت‌های خود باشند. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل دانشی مؤثر بر طراحی و جذب فناوری در مراکز دانش‌بنیان و صنایع تولیدی و بررسی رابطه مدیریت دانش با انتقال موفق فناوری است.روش‌شناسی: ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور)

شهناز خادمی‌زاده؛ زینب محمدی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) ، تیر 1399، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.59289.1471

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز (شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی‌شاپور) است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی از نوع همبستگی است که تمامی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی‌شاپور را مورد مطالعه قرار ...  بیشتر

تجاری سازی دانش
شناسایی و تعیین اثرات ابعاد بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنـلاین شرکت‌ها

محسن اعظمی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25) ، خرداد 1399، ، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.57356.1454

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثرات بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنلاین شرکت‌های نمایه شده در پورتال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استان کرمانشاه است.  روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، با روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش عبارت از کلیه مدیران شرکت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک که در سایت ...  بیشتر

مدیریت دانش
سنجش عوامل مؤثر بر اشتراک دانش کارکنان آرشیو ملی ایران

آزیتا مالمیر؛ مریم سلامی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.47674.1397

چکیده
  هدف: اشتراک دانش به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش شمرده شده است. مدیران همواره با این سؤال روبرو هستند که برای رفتار اشتراک دانش کارکنان چه اقدامی باید انجام دهند. هدف از پژوهش سنجش روش‌های مؤثر بر تسهیم دانش کارکنان آرشیو ملی ایران است.  روش­‌شناسی: این پژوهش به‌ روش ‌پیمایش ‌توصیفی و با استفاده از ...  بیشتر

مدیریت دانش
امکان استقرار مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز و تأثیر آن بر تسهیم دانش در کتابخانه‌های عمومی استان قم

مرتضی محمدی استانی؛ ابوالفضل شجاع فرد

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، ، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.53928.1428

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش بر اساس مؤلفه‌های مدل بکوویتز و ویلیامز و همچنین تأثیر مؤلفه‌های این مدل بر مولفه‌ی «تسهیم دانش» در کتابخانه‌های عمومی استان قم بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری شامل کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم (92 نفر) بود. نمونه‌ی آماری بر اساس ...  بیشتر

مدیریت دانش
طراحی و تبیین مدل مدیریت دانش در تقویت اصول اقتصاد مقاومتی در بانک‌ ها

محمد عربی؛ روح اله تولایی؛ مهدی فرمانی؛ محمدرضا محمدخانی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.53969.1429

چکیده
  هدف: اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین مسائل پیشروی کشور است که در پی مقاوم­‌‌ سازی، بحران­زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور مطرح می‌شود. بنابراین، حرکت اساسی کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان‌ها و نهادها، کشور را در تحقق این امر یاری می­رساند. بنابراین پژوهش حاضر ...  بیشتر

مدیریت دانش
ارائه مدل انتقال دانش در مراکز رشد دانشگاهی

مهدی فرمانی؛ ابوالفضل خسروی؛ نوید شفیعی؛ محمد عربی؛ محمدرضا محمدخانی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، ، صفحه 63-80

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.51990.1419

چکیده
  هدف: انتقال دانش فرآیندی است که از آن به‌عنوان قلب مدیریت دانش یاد می­‌شود چرا که کارکرد مؤثر آن در سازمان‌­ها موجب بازتولید دانش درزمینه‌های جدید و نوآوری خواهد گردید. این مفهوم در زمینه­‌های آموزشی، به‌ویژه دانشگاه­ها که مهد تولید دانش بوده و به‌عنوان چشمه­‌های انتقال دانش شناخته شده­اند؛ از شرایط منحصربه‌فردی ...  بیشتر

مدیریت دانش
تحلیل علم سنجی پژوهش های مدیریت دانش ایران در پایگاه استنادی جهان اسلام (آی.اس.سی)

سیدحامد هاشمی؛ علی اکبر خاصه

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 71-88

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.46160.1377

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت پژوهشهای فارسی زبان در حوزۀ مدیریت دانش در پایگاه آی.اس.سی است.روش تحقیق: پژوهش حاضر ازنظر نوع جزو پژوهش‌های کاربردی است که در آن از تکنیکهای علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ پژوهشهای مدیریت دانش تشکیل میدهند که در بازۀ زمانی ده ساله (1387 تا 1396) در پایگاه آی.اس.سی ...  بیشتر

مدیریت دانش
تحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مدیریت دانش در کتابخانه‌ها

مریم سلامی؛ امید علی پور؛ جمال حقیرالسادات

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 85-96

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه تحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مدیریت دانش در کتابخانه‌ها است که از سال 1995 تا پایان می 2018 منتشر شده‌اند. روش‌شناسی: مقالات با جستجوی نظام­مند (تحلیل محتوا) در بانک اطلاعاتی اسکوپوس انجام گرفته و 54 مقاله به‌عنوان جامعة نهایی این پژوهش انتخاب شدند. سپس هدف، جوامع، روش و ابزار، یافته‌ها و پیشنهاد برای پژوهش‌های ...  بیشتر

مدیریت دانش
کاربرد مدل شرون لاوسون جهت ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی نیشابور

محمود صدیقی؛ مسعود طاهری لاری؛ مسلم چرابین؛ حسن نودهی؛ هادی صدیقی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، ، صفحه 11-18

چکیده
  هدف: مدیریت دانش در تلاش است با تولید، تسهیم و نگهداری دانش از مهارت‌ها و ظرفیت‌های هر بنگاه اقتصادی یک مزیت رقابتی بسازد. یکی از مهم‌ترین دلایل اعمال مدیریت دانش در آموزش عالی، کمک به این مؤسسات برای یکپارچه‌سازی انسجام دانش جدید با دانش قبلی است که می­تواند به افزایش ارتباط بین کار و آموزش بیانجامد. این بررسی با هدف ارزیابی سطح ...  بیشتر

کتابخانه عمومی
بررسی وضعیت و رابطۀ بین مدیریت دانش و ابعاد سایبرنتیک در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

زینب غیوری؛ رویا برادر

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، ، صفحه 41-52

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت مدیریت دانش و سایبرنتیک در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به بررسی تأثیر سایبرنتیک که شامل شش بعد اصلی تنوع و محدودیت، آنتروپی و اطلاعات، ضرورت تنوع و قاعدة تصمیم، هدف‌گذاری و کنترل، بازخورد و تمایزات و روابط است، بر مدیریت دانش که شامل چهار فرایند اصلی ایجاد دانش، تبدیل و انتقال دانش، حفظ و نگهداری ...  بیشتر

مدیریت دانش
تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران با رویکرد مدل معادلات ساختاری

حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ رمضان غلامی؛ مسعود بسطامی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 19-32

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران می‌باشد.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی، و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، 387 نفر از کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران می‌باشند، که 172 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

مدیریت دانش
تبیین قابلیت های مدیریت دانش در ارتباط با اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه : سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور)

ثنا صفری

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 77-92

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین قابلیت های مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور انجام شده ‌‌است. روش شناسی :روش پژوهش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع رگرسیون چندگانه بوده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور(462نفر) بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه با استفاده از رویکرد EFQM

رضا جاویدنیا؛ میرتوحید کمالی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 11-26

چکیده
  هدف: پایش و ارزیابی سازمان از نظر مؤلفه های مدیریت دانش، پیشنیازی برای برنامه ریزی و پیاده سازی این فعالیتها بشمار میرود. بدین منظور این پژوهش با بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM به دنبال ارزیابی مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه میباشد. روشتحقیق: ابزار مورداستفاده برای جمعآوری اطلاعات، دو پرسشنامه ی مستخرج از مدلEFQM میباشد که در بین ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی تأثیر راهبردهای کدگذاری و شخصی‌سازی دانش بر نوآوری و عملکرد ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

منصور سعودی؛ فریبا نظری؛ قنبر امیرنژاد

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 33-50

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای مدیریت دانش (راهبردهای کدگذاری و شخصی‌سازی دانش) بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی نوآوری سازمانی است. روش: روش پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعة آماری پژوهش را 517 نفر از کارشناسان و مدیران ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تشکیل می‌دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مدیریت دانش
سنجش ارتباط بین هوش هیجانی و میزان خلاقیت براساس ویژگی‌های شخصیتی (دانشجویان کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران)

رویا ارجمند کرمانی؛ نسرین باقری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 69-78

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی سنجش ارتباط بین هوش هیجانی و میزان خلاقیت براساس ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران می‌پردازد. روش­شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان عضو در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بوده که افراد از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی ارتباط سیستم فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب

رضا جاویدنیا؛ رحیم دباغ؛ میرتوحید کمالی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 79-96

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط فرایند مدیریت دانش با نوآوری سازمانی پژوهشکده­ علم و فناوری دفاعی منتخب می‌باشد. روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعة پژوهش کلیة اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشکده بوده و پرسشنامه شامل 108 سؤال تشکیل داده است. پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور

مظفر شریف زاده؛ ثنا صفری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 11-19

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور بوده است. روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی - همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور کشور، شامل دانشگاه‌های پیام نور، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، دانشگاه تهران، دانشگاه ...  بیشتر

مدیریت دانش
وب معنایی و کاربرد آن در مدیریت دانش

مرتضی محمدی استانی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 21-32

چکیده
  هدف: مدیریت دانش و وب­معنایی از مباحث جدیدی است که در چرخه مدیریت و فناوری حوزه مفیدی را در سالیان اخیر پدید آورده است. براین ­قرار، هدف مقاله حاضر از یک سو مرور مفهوم و معماری وب­معنایی، و از سوی دیگر بررسی کاربردهای آن در مدیریت دانش است. روش­شناسی: پژوهش حاضر مروری- تحلیلی است و به منظور جمع­آوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای ...  بیشتر

مدیریت دانش
سنجش میزان به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور

محمدمهدی دوالی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 69-76

چکیده
  هدف: هدف اصلی تحقیق، سنجش میزان استفاده از مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد که به منظور بررسی میزان آمادگی سازمان جهت استقرار و به­کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش (1- جمع‌آوری اطلاعات، 2- استخراج دانش، 3- شکل‌دهی و ذخیره دانش، 4- انتشار و به اشتراک گذاشتن دانش، 5- بهنگام نمودن دانش) صورت گرفته است. روش‌شناسی: روش ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی - شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)

بهروز درّی نوکورانی؛ مسعود کسایی؛ فرشید فرخی‌زاده

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 11-22

چکیده
  هدف: امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، عموماً نیاز به محصولات و خدمات جدید رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. توسعه محصول جدید (NPD) راهکار اساسی برای بقاء شرکت‌ها در این وضعیت و دوام آن‌ها در بازار رقابتی است. در این مقاله نقش مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید در شرکت‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) شهرک صنعتی شمس‌آباد ...  بیشتر